BouwNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zo gaat Weezenlanden_Noord eruit zien

Zwolle – Weezenlanden-Noord gaat helemaal op de schop. de woningen van 180 bewoners van de Wiecherlickstraat en Schuurman­straat worden vanaf 2021 gesloopt. In 2026 staan er, zo wordt nu verwacht, zo’n 230 nieuwe sociale huurwoningen, 120 vrije sector huurwoningen en zo’n 150 koopwoningen. Ook komt er 2300 m2 aan winkels en kantoren. In Weezenlanden-Noord hebben wij als doel om de woningen voor een brede groep mensen aantrekkelijk te maken. Van jong tot oud, van actief tot minder mobiel, voor iedereen is een plekje. De buurt wordt zo ingericht dat je elkaar op allerlei manieren kunt ontmoeten: als buren, bezoekers en passanten. Er komen objecten die ontmoeting stimuleren. Ze dagen uit tot gebruik, sport, spel, verblijf en verwondering.

De gebouwen krijgen geen echte achterkant en komt er een parkeergarage zodat er geen auto’s in de openbare ruimte zijn. Ook de fietspaden lopen op de juiste plekken en de afvalvoorzieningen liggen op de uitgaande routes vanuit het plan.

Het parkeren van auto’s gaat gebeuren in twee parkeergarages. De grootste, met de ingang vanuit de Schuurmanstraat, bestaat uit een privé- en openbaar deel. De garage met de ingang aan de Wiecherlinckstraat wordt kleiner en volledig privé. Voor verkeer in de stad geldt in Zwolle de STOP-methode: Stap, Trap, Openbaar vervoer en Personenauto.

Voordat de nieuwe buurt klaar is, gebeurt er veel. Eerst wordt dit plan gemaakt en moet dit worden goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Dan volgt het bestemmingsplan, de vergunningen en de voorbereiding van de bouw. dit zal in juni/juli 2020 zijn. Daarna is de laatste stap de daadwerkelijke start van de sloop en nieuwbouw.

 

 

Naar projectwebsite

Gerelateerde artikelen

Back to top button