KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Weeshuis steunt Zwolse jeugdprojecten met 29.000 euro

Zwolle – In de derde beslisronde van 2022 heeft het bestuur van stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle besloten om 15 verschillende jeugdprojecten te steunen met in totaal 29.000 euro. Op vijf momenten per jaar beoordeelt het bestuur ingestuurde aanvragen en wijst al dan niet subsidie aan projecten die bijdragen aan de educatie en duurzame ontwikkeling van Zwolse jongeren tot en met 25 jaar.

Uiteenlopende projecten

De projecten liepen ook deze ronde weer enorm uiteen. Twee projecten vielen in het bijzonder op. Dit betreft de jeugdtheatervoorstelling ‘Gustav en de vliegfiets’ van stichting PNT die niet alleen bijzonder is vanwege het thema (anders denken en najagen van dromen) maar ook door het gebruik van zelfgemaakte instrumenten en een echte vliegfiets. Daarnaast belooft het Kattegat Festival van stichting Woelwater volgens het bestuur een puur evenement te worden dat uitnodigt om te gaan kijken.

De overige dertien bijdragen gaan naar stichting Het Buitenhof voor vakanties van jongeren met een beperking en een Summer School ballet voor een studente met anorexia nervosa. Daarnaast krijgt stichting Kind in Beeld een bijdrage voor Het Grote Zomerfeest voor kinderen uit financieel kansarme gezinnen. Kidskledingruil038 krijgt een bijdrage voor de verhuizing naar een nieuwe locatie. Ook worden weer een aantal scholen financieel bijgestaan bij de renovatie van hun schoolplein, dit zijn SBO de Sluis, OBS De Werkschuit en OBS De Springplank.

Een jonge filmmaakster krijgt financiële steun bij de productie van Mijn Aanplakmoeder, een korte kinderfilm over echtscheiding. Koorschool Viva la Musica krijgt een bijdrage voor koorlessen en muzikale vorming van jonge kinderen. Het Stadsfestival Zwolle wordt financieel gesteund in de jeugdprogrammering en De Jonge Honden krijgen subsidie voor de productie van de familievoorstelling De Scheepsjongens van de Bontekoe. Stichting Stinspark ontvangt een bijdrage voor het project Van Voorst tot Verder in het kader van de herinrichting van het Stinspark in Westenholte. Stichting Hof van Breecamp wordt financieel gesteund bij het jaarlijkse evenement Breecamp Bruist.

Heb jij ook een duurzaam en eigentijds project maar lukt het net niet om de financiën rond te krijgen? Doe dan eerst de snelle check op onze website www.hervormdweeshuiszwolle.nl en kijk of jouw project in aanmerking komt voor een bijdrage. Je kunt nog tot maandag 19 september 17.00u a.s. een aanvraag indienen voor de vierde beslisronde van 2022.

Vloggen voor een cultuurbijdrage

Een cultuurproject goed omschrijven op papier is niet altijd eenvoudig. Terwijl het uiteindelijke resultaat vaak bijzonder te noemen is. Daarom biedt het Weeshuis aanvragers van cultuurprojecten die een bijdrage van maximaal €2.000 willen aanvragen de mogelijkheid om in plaats van een projectplan een video/vlog van maximaal drie minuten in te sturen. Zie de website voor meer informatie.

De Stichting Het Hervormd Weeshuis is een vermogensfonds dat Zwolse jongeren tot en met 25 jaar een financieel steuntje in de rug biedt bij hun ontwikkeling op cultureel, intellectueel en sportief vlak. De giften zijn bestemd voor duurzame en eigentijdse projecten die de deuren openen voor de lokale jeugd en het verschil maken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button