BouwNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Wat moet er gebeuren met het IJsselcentrale terrein?

Door Hennie Vrielink/Wijkkrant Zwolle-Zuid

Zwolle – De IJsselcentrale is gesloopt en het terrein wordt nu gereed gemaakt voor herontwikkeling. Alleen het koelwatergebouw en het dienstengebouw zijn blijven staan. Dinsdagavond 22 januari hadden Engie, de eigenaar van het terrein, de gemeente Zwolle en provincie Overijssel omwonenden en andere belangstellenden uitgenodigd voor een werksessie in SIO. Veel inwoners van Zwolle-Zuid kwamen hierop af. De organisatoren wilden graag met de aanwezigen van gedachten wisselen over de toekomstige invulling van het vrijgekomen terrein van de gesloopte elektriciteitscentrale.

Dit artikel is tot stand gekomen in collegiale samenwerking met de Wijkkrant Zwolle-Zuid.
Kraan op schip bij IJsselcentrale © Peter Denekamp

Tjomme van der Meer van Engie is locatieverantwoordelijke voor het vrijgekomen terrein en leidde de bijeenkomst in: “De afgelopen tweeënhalf jaar zijn we bezig geweest met sloopwerkzaamheden en hebben geprobeerd dat zo stil mogelijk te doen. Dat is ons redelijk gelukt.”

Gebiedsvisie met ideeën wijkbewoners

Bij de herontwikkeling van het terrein worden ook de beide gebouwen betrokken. De Stichting Boei is bezig een plan te maken voor de toekomstige bestemming van deze gebouwen. Van der Meer: “Het lege terrein geeft ons nieuwe kansen en er moet een goede invulling aan worden gegeven.” De komende maanden moet een gebiedsvisie voor deze plek worden ontwikkeld, waarbij ideeën van Zwolle-Zuid inwoners welkom zijn. Deze visie moet komende zomer gereed zijn waarna op basis hiervan een stedenbouwkundig plan zal worden gemaakt; gereed eind van dit jaar. Dan kan in de zomer van 2020 het bestemmingsplan naar de gemeenteraad.


Indicatie planning

Fase 1 – Vaststelling zomer 2019

  • Uitgangspunten gebiedsvisie
  • Start Communicatie & Participatie

Fase 2 – vaststelling winter 2019

  • Stedenbouwkundigplan

Fase 3 – Bestemmingsplan / MER

  • Ontwerp bestemmingsplan zomer 2020

Ideeën van inwoners Zwolle-Zuid

Twijnstra Gudde en stedenbouwkundige Martijn Niehof van Kuiper Compagnons zijn door Engie ingehuurd om tot een plan te komen voor het lege terrein en wilden de avond van de werksessie vooral luisteren naar de ideeën van de inwoners van Zwolle-Zuid. Niehof vindt dit een plek met “enorme kwaliteit in een bijzondere omgeving”. De IJsselcentrale was in het begin een icoon en blikvanger ver buiten de stad. De oude kolken en insteekhavens met een dijk vlak bij de IJssel maken het tot een unieke plek, die de afgelopen vijftig jaar niet toegankelijk was voor omwonenden. Engie heeft nog steeds de ambitie om op deze plek een bijdrage te leveren aan de energietransitie in combinatie met andere mogelijkheden, maar wil hier geen zware industrie, detailhandel of een grote publiekstrekker dat veel verkeer aantrekt.

Engie heeft nog steeds de ambitie om op deze plek een bijdrage te leveren aan de energietransitie in combinatie met andere mogelijkheden, maar wil hier geen zware industrie, detailhandel of een grote publiekstrekker dat veel verkeer aantrekt.

Ideeën voor recreatie, horeca en duurzame energie

Omwonenden en bezoekers aan de werksessie droegen vele ideeën aan voor de toekomst van dit unieke gebied aan de rand van Zwolle-Zuid. Het is een onderwerp dat volop leeft. Allerlei vormen van recreatie zijn denkbaar zoals een stadsstrandje, kleine jachthaven, hengelsport, beweegtuin en doorgetrokken fiets- en wandelpaden, waar buitendijks ook gestruind kan worden. Een ontmoetingsplek voor Zwollenaren waar men ook een pilsje kan drinken, maar geen massale recreatie of een pretpark. Een open en toegankelijk gebied in een groen landschap met een menselijke maat en niet te grootschalig. Omwonenden vinden het een goede plek om ook ruimte te geven aan duurzame energieopwekking in de vorm van zonnepanelen, aardwarmte en energiewinning uit de stroming van de IJssel. Windmolens zijn niet gewenst. De meningen waren verdeeld of er al dan niet woningen moeten worden gebouwd. Sommigen zien het als een prachtig woongebied vlak aan de IJssel en anderen willen hier juist geen woningbouw, maar alle Zwollenaren van dit gebied laten genieten. Ook een stadsboerderij of stadskas zijn denkbaar.

De resultaten van deze avond zullen worden samengevat en in de nieuwsbrief van Engie en op hun website worden gepubliceerd. Over enkele maanden zal er weer een bijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden uit Zwolle-Zuid worden georganiseerd.

Gerelateerde artikelen

Back to top button