Nieuws in 60 secondenNieuws uit ZwolleTV KortVoorpagina

Video – Start kapwerkzaamheden verbreding N35 Zwolle-Wijthmen

Zwolle – Afgelopen woensdag zijn Rijkswaterstaat en Heijmans gestart met de kapwerkzaamheden voor de verbreding en verlegging van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. Dit is nodig om ruimte te maken voor de wegverbreding naar 2×2 rijstroken.

De komende weken worden hoofdzakelijk aan de zuidzijde van de bestaande N35 tussen Zwolle en Wijthmen bomen en struiken gekapt. De kap is nodig om de bestaande weg te kunnen verbreden en een nieuw gedeelte ten zuiden van Wijthmen aan te leggen. Later dit jaar vindt een 2e kapronde plaats. Bij het kappen gaat de aannemer selectief te werk, onder meer om de vliegroutes van de aanwezige vleermuizen niet te verstoren. Daar waar de kap toch ingrijpt in vliegroutes, worden in een later stadium zogenaamde hop-overs geplaatst. Dit zijn nieuwe, hoge bomen waarmee een soort ‘zebrapad’ in de lucht wordt gecreëerd.

Herplant

In totaal verdwijnen ongeveer 450 bomen en 1,6 ha bosvakken. Voor dit groen komen ongeveer 250 bomen en 1,3 ha bosvakken in het projectgebied terug. Er wordt nog bekeken of deze aantallen verhoogd kunnen worden zodat alle groencompensatie binnen het projectgebied valt. Lukt dit niet, dan wordt een deel van de compensatie elders gerealiseerd.

Sauna Swolle

Half maart start de aanleg van het 1e deel van de nieuwe zuidelijke parallelweg. Met die weg blijven Sauna Swoll en landgoed Soeslo bereikbaar. Ook worden in deze periode kabels en leidingen verlegd. Daarnaast doet Heijmans onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Die zijn mogelijk aanwezig bij de kruising van de N35 met de Oldeneelallee. In het 2e kwartaal van 2017 start de aanleg van de nieuwe weg, in het vrije veld ten zuiden van Wijthmen. Daarna volgen de werkzaamheden voor de verbreding van het gedeelte tussen Zwolle en Wijthmen. Uiterlijk eind 2018 is de weg klaar.

 

Gronddepot aan parallelweg

Voor de tijdelijke opslag aan te voeren grond afkomstig uit een ander project, wordt een gronddepot ingericht. Dit komt langs de zuidelijke parallelweg van de N35, net ten westen van het kruispunt bij Wijthmen. De snelheid wordt daar plaatselijk verlaagd naar 30 km/h en er komen passeerlocaties, zodat het gewone en bouwverkeer elkaar op een veilige wijze kan passeren.

 

Verbreding N35 Zwolle-Wijthmen

Het verkeer op de N35 Zwolle-Wijthmen is toegenomen en de weg heeft tijdens de spits onvoldoende capaciteit om het verkeer goed te verwerken. Daarom wordt de weg verbreed naar 2×2 rijstroken en kan de maximum snelheid omhoog naar 100 km/h. Ter hoogte van Wijthmen komt een nieuw tracé dat bij de Koelmansstraat weer aansluit op de bestaande weg richting Heino. De Kroesenallee wordt via een viaduct met op- en afritten op de N35 aangesloten.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Back to top button