VoorpaginaZwolle anno Toen

Zwolle anno Toen – Kennis quiz aover Zwolle

Een bijdrage van Willem Willemsen in het Zwols

Zwolle – In november 2015 e-k jullie al ewaerskouwd dät te wier efluusterd dät ter een vervolg op de kennis quiz aover Zwolle der meugelijk an zat te kommen.

En zowöör . . . ’t gong gebeuren. Met wat mailties en berichtgèvingen in de uus an uus blagies en zowöör ook nog op de kabelkrante, ko-j lèzen oe en wöör ’t ien en ander in zien wärk zol gaon. Op 1 februwaeri 2018 in ’t HCO (Istorisch Centrum Aoveriessel) en ook now weer örganiseerd deur De Zwolse Historische Vereniging, en ’t HCO en terwijl ’t concept ongewiezigd is eblöven.

Bi’j binnenkomst kregen ie gelieke een taofelnummer toe-ewezen, ko-j een bakkie koffie met een krakelinge alen, oew taofel opzuken en gelieke èven kennismaken met de andere toegevoegde taofelgenoot, terwijl de örgeldreier ik bin een Zwollenaer ten ge-ore brachen.
Dät ter veur dit soort kennisaovenden belankstelling bestiet is aoverdudelijk. Der adden zich 25 teams, wööronder 7 uut de locale politiek, op-egöven mèè te willen doen um te kieken wat o-j zelf aover Zwolle weten. Disse aovend was ’t een aovervolle bak, der kon gien moes meer bi’j en dan e-j as örganiserende peti’je oezels aovertröffen. Ik ebbe al e-eurd dät ze misskien de Iessel-allen willen gaon of-uren.

As ’t dreiörgeltien stoppen kan Henja van Nieukerken, as veurzitter van de Zwolse (h)Istorische Vereniging, begunnen met ons allemaole welkom te ieten in ’t bi’jzunder de wel zeer ruum anwèzige gemeenteraodsleden (met 7 teams) en vertellen ons eerstens hoe de aovend zol mutten wèèn op-ebouwd.

’t Kon dus best een politiek belaoden aovend gaon wörren, maer misskien is ’t ook wel andachttrekkeri’je as anloop naor de raodsverkiezingen in meert.

Henja wazzen der van aovertuugd dät ’t team ik wete niks, die de titel as winnaer van de eertste quiz in 2015 mos verdedigen, ’t vanaovend wel is ärg muuilijk zol kunnen kriegen want ter was wel degelijk concurrentie die zi’j niet mossen onderskatten.

'k-weet niks - 2015 Coleta, Minke, Dick Adri
‘k-weet niks – 2015
Coleta, Minke, Dick Adri

Èvenas de eerste keer was ook now Frank Inklaar, veur disse aovend weer de quizmaster dan wel spelleider, maer ad veur vanaovend de vraogen niet bedach.

Der zollen 5 ronden kommen met elk zo’n tien vraogen in steeds andere categorieën . . en töt slot een ronde met beeldvraogen, die nao de pauze zol wörren uut-edeeld. Per ronde wörren vraogen esteld wöörvan ie de antwoorden op een förmelier konnen invullen dät naodien wier weg-e-aald en ie een ni’je kregen veur de volgende ronde.

Dan de 1e vraoge . . . Wie wazzen rond 1900 de grootste wärkgèver in Zwolle ?
een makkie toch ?

2e vroage . . . wat is ter gebeurt met ’t Th á Kempismonument tiedens de sloop van de st Michaëlskärke in de Roggestraote?
mu-j weten !

3e vraoge . . . wat döt een zwöördvèger veur zien beroep ?
krieg now niks . . wöör ef die vent ’t aover ?

 

En dan giet ’t in een rap tempo värders . . en zo of en toe e-j echt ’t idee . . . wie verzinnen zo iets ?

  • oelange maggen de naturisten al in un blote konte an de Wiethummerplasse recreëren ?
  • welke kroeg of aerbärg ston NIET in Zwollekärspel ?
  • oe ieten ’t pärk bi’j Stins in Westen-olte ?
  • wöörumme maken Willem Veltien wel uutangbörties en Willem Bramer niet ? disse leste vraoge wazzen ietsie anders maer ’t was wel lachen. 

Vlot wieren de eerste drie rondes
of-erond en kon de jury preberen een tussenstand te förmeren deur de egöven antwoorden te controleren. De örgelspöller dreien weer een deur em zels emaakt örgelboek deur de mechine en wi’j kriege inies
. . toen ik ies op een dag . . te euren.

’t Loket van de cateringbar was op dit moment wel de drukst bezöchte plase.
Een quiz is ärtstikke leuk, maer ie kriegen der wel een dreuge strotte van en döör ebben de dames dan ook een eel goeie remedie tegen.

Veurdät de veerde ronde begunnen gèf Frank Inklaar een summiere tussen-stand en een antal antwoorden zoas wi’j die adden mutten gèven.
Rondumme ons en gongen der steeds gejuuch op en ik begonne lankzaem in de grond te zakken . . . oewel ik ’t idee ebbe met de dag dover te wörren, verston ik nog wel zovölle dät mij pienlijk dudelijk wier der een pöttien van te ebben emaekt.
Bleken bi’j de eertste vraoge al dät niet Wispelweij de grootste wärkgèver wazzen rond 1900, maer de Constructiewinkel . . . die verrekte spoorazen ook
. . altied alles volgens ’t spoorbukien . . kom ik mooi te late.
As een goed begun ’t alve wärk is . . . ku-j dus wè begriepen dä-k ter alvaste vanuut gonge de elfte van alle vraogen folt te zullen ebben.

Bi’j de meerdere vraogen aover ’t oorlogsmonument op ’t Ter Pelkwiekpärk mos ik gelieke dänken an de resterasie uut 2014/2015 . .
Dus krap-an . . nog gien twie jöör elèden.
A-j now is gaot kieken ku-j zien dät ’t monument der nog nooit zo skandalig slecht en gasterig ef
bi’j-estaon.
. . . Eren stadsbestuurders . . a-j wat willen laoten doen . . . kiek dan niet allenig naor de kosten, maer besteed is een bettien andach an de vakkennis van degenen die deur jullie wörren
in-e-uurd.
Dit lèk närgens nao !
Maer dät wier vanaovend niet evraogd. >> 0 punt !
( Zo . . dät mos ik ook èven kwiet. )

De veerde en vijfde ronde raozen veurbi’j . . . en weer gao ik ier en döör de mist in, maer onze toe-evoegde taofel genoot . . een echte Zwollenaer uut de binnenstad, Frans Tulen, kon ons mooi as extern ge-eugen voortelpen.
Dät is dus teamwork. Aldoende kommen wi’j an de leste ronde toe.
Kiek . . ier kan-k wel wat met . . plagies kieken . .

’t Is wel dudelijk dä-k iermèè bèter weg komme, want oe saai ’t ook maggen wèèn . . . allemaole goed. Oera!

En dan mag de Jury weer an de gank umme de totaalscore’s uut te rèkenen en de winnaers bekend te maken . . der stiet druk op de kètel.

> > wi’j mutten tien aover tiene ’t HCO ebben verlaoten < < . Dus ie maggen best piano an doen . . . a-j maer opskieten. Ik ebbe onze punten niet ies zo gauw kunnen optellen en a-j die willen weten mu-j de jury maer benaoderen, maer disse aovend ebben de politieke peti’jen meraekels un best edaon en die van mien favoriete kleur ebben e-wunnen. Wa-k wel mooi vinne is dät de teams van Stadsgidsen, Sassenpoorwachters en Stadsrondleidingen, die Zwolle juust zichtbaer vertegenwoordigen, ook in de de priezen bint evallen . . . die gasten kunnen now ienmaol bèter met jöörtallen ummegaon. De priezen wörren in rap tempo in de vörm van boekwärkies uut-ereikt en dan krig Börgemeester Henk Jan Meijer ook nog èven de kans de winnaers toe te prèken en een anmoedigingspries te gèven an ’t team van zien politieke tegenstanders met ’t bukien Ken Je Zwolle ? zodät zi’j de volgende keer nog meer (kunnen) weten. De börgervader ad anders wel pech . . IJ ad veur de eerste ronde gien pepiertien ekrègen en deed veur de rest dus buten mèdedinging met. ’t Winnende team van PvdA >> 47 punten <<

met oa: Jaap Hagedoorn / Frankwin Mussche / Jan Slijkhuis /
met oa: Jaap Hagedoorn / Frankwin Mussche / Jan Slijkhuis /

Gezien ’t enthousiasme van de deelnemmers en de grote opkomst, magge ik waerachtig aopen dät ter weer een vervolg kump op dit soort aovenden en a-j mi’j eerlijk vroagen . . ook dät de raosdsleden en wet-olders zich ook dan weer laoten zien. As ik de kans kriege . . bin-k ter zekers weer bi’j.

Gerelateerde artikelen

Back to top button