Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Tijdelijk regionaal azc aan Meeuwenlaan; permanent azc in Zwolle op komst

Zwolle – Met de tijdelijke huisvesting van 300 kansrijke asielzoekers en statushouders in het kantoorpand aan de Meeuwenlaan 8 wil het college van burgemeester en wethouders bijdragen aan het opvangen van vluchtelingen in ons land. Ze willen met de bewoners van Kamperpoort bespreken wat er nodig is om de opvang aan de Meeuwenlaan zo goed mogelijk te laten verlopen.

Interview met burgemeester Peter Snijders over tijdelijke en permanente azc voor reguliere vluchtelingen in Zwolle.

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft de gemeente twee verzoeken gedaan. Voor de korte termijn zoekt het COA locaties voor noodopvang van vluchtelingen, om daarmee de druk van de opvang in Ter Apel te verminderen. Voor de langere termijn wil het COA regionale asielzoekerscentra (azc’s) inrichten voor vluchtelingen die kansrijk zijn om in ons land te mogen blijven en statushouders die al aan deze regio gekoppeld zijn. Zij kunnen dan al in het regionale azc beginnen met het inburgeren in de omgeving waar zij later hun definitieve plek vinden.

Tijdelijk regionaal asielzoekerscentrum

Zwolle heeft het COA laten weten de locatie Meeuwenlaan niet geschikt te vinden voor een noodopvang, maar wel mee te willen werken aan een regionaal centrum voor statushouders en vluchtelingen die perspectief hebben hier hun leven op te bouwen.

Burgemeester Peter Snijders: “We zien dat de druk op de opvang in Ter Apel erg groot is en dat de bestaande asielzoekerscentra vol zitten, omdat mensen met een status niet genoeg doorstromen naar een reguliere woning. Het COA doet een beroep op gemeenten om vluchtelingen op te nemen. Wij willen daarin onze verantwoordelijkheid nemen, net zoals we dat gedaan hebben bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen.”

B en W vinden het essentieel dat een opvanglocatie – tijdelijk of permanent – past bij wat de buurt en de stad kan dragen. De burgemeester: “Daarom vinden wij een noodopvang met een mix van vluchtelingen die doorgaans weinig binding hebben met de buurt minder geschikt voor de wijk Kamperpoort. Als gemeente denken we het best de doorstroom op gang te helpen door het huisvesten van kansrijke asielzoekers en statushouders in onze stad. We hebben het COA voorgesteld hiermee te beginnen en ervaring op te doen aan de Meeuwenlaan. Dat geeft ons tijd om ondertussen samen met de stad op zoek te gaan naar een of meer permanente locaties.”

Maximaal vier jaar

Het pand aan de Meeuwenlaan kan naar verwachting in het najaar in gebruik genomen worden en is voor maximaal vier jaar beschikbaar voor 300 vluchtelingen. Daarna gaat hier de schop de grond in voor de ontwikkeling van het Nieuwe Veemarkt gebied.
De gemeente gaat nu eerst in gesprek met de buurt. De bewoners van Kamperpoort zijn per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 24 mei.

Permanent regionaal azc

De komende tijd wil de gemeente met de stad op zoek naar meerdere locaties voor een permanent regionaal azc. Dat heeft – ook vanwege de inpassing in de stad – de voorkeur boven een groot centrum zoals COA dat voor zich ziet.

Meer informatie over de opvang van vluchtelingen in Zwolle is te vinden op www.zwolle.nl/opvang-vluchtelingen.

 

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d9712.396578656359!2d6.0712264697753895!3d52.51354479999999!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c7d8d2b0a29975%3A0x84891675e9d1eac!2sMeeuwenlaan%208%2C%208011%20BZ%20Zwolle!5e0!3m2!1snl!2snl!4v1652967586835!5m2!1snl!2snl” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

Gerelateerde artikelen

Back to top button