Muskusratten

Natuur & Duurzaam

Populatie muskusratten historisch laag

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ving in 2020 weer minder muskusratten dan de jaren ervoor. Dit betekent dat het waterschap…

Meer
Natuur & Duurzaam

Muskusrattenpopulatie Noordoost Nederland sterk afgenomen

Zwolle – De muskusrattenvangst in Noordoost Nederland is dit jaar opnieuw gedaald. Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta…

Meer
Natuur & Duurzaam

Populatie muskusratten afgelopen 25 jaar nog nooit zo laag

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta ving in 2018 weer minder muskusratten dan de jaren ervoor. Dit betekent dat het waterschap…

Meer
Natuur & Duurzaam

Sterke daling aantal muskus- en beverratten

In 2017 hebben de waterschappen minder muskusratten gevangen, het aantal vangsten is gedaald tot bijna 62.000. Het aantal gevangen beverratten…

Meer
Back to top button