Muskusratten

Natuur & Duurzaam

Populatie muskusratten historisch laag

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ving in 2020 weer minder muskusratten dan de jaren ervoor. Dit betekent dat het waterschap…

Meer
Natuur & Duurzaam

Muskusrattenpopulatie Noordoost Nederland sterk afgenomen

Zwolle – De muskusrattenvangst in Noordoost Nederland is dit jaar opnieuw gedaald. Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Populatie muskusratten afgelopen 25 jaar nog nooit zo laag

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta ving in 2018 weer minder muskusratten dan de jaren ervoor. Dit betekent dat het waterschap…

Meer
Natuur & Duurzaam

Sterke daling aantal muskus- en beverratten

In 2017 hebben de waterschappen minder muskusratten gevangen, het aantal vangsten is gedaald tot bijna 62.000. Het aantal gevangen beverratten…

Meer
Back to top button