Nieuws uit ZwolleSportVoorpaginaZorg & Welzijn

Subsidie voor realisatie multifunctioneel clubgebouw van voetbalvereniging SVI

Zwolle – Voetbalvereniging SVI ontvangt vanuit het Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle een eenmalige bijdrage van 15.000 euro. Met deze stimuleringsbijdrage wil voetbalvereniging SVI het clubhuis verbouwen en een een multifunctioneel buurthuis realiseren. Het college van B&W is van mening dat het omvormen van het clubhuis naar een buurthuis voor de hele wijk bijdraagt aan de ontwikkeling van de samenleving en de stad.

Van clubhuis naar buurthuis van de toekomst

Voetbalvereniging SVI wil hun clubhuis verbouwen tot een buurthuis van de toekomst. In dit buurtgebouw zijn activiteiten voor buurtbewoners van allerlei leeftijden, zoals bewegen, leren, spelen en ontmoeten. Om dit mogelijk te maken moet het huidige clubhuis verbouwd worden. Met behulp van deze stimuleringsbijdrage wil voetbalvereniging SVI het clubgebouw toegankelijker maken voor mindervaliden.

Maatschappelijke rol van v.v. SVI

De sportverenigingen vervullen een belangrijke rol in de Zwolse samenleving. De maatschappelijke rol van de sportverenigingen wil gemeente Zwolle graag verstevigen en vergroten. Speerpunt binnen het Zwolse sportbeleid is dan ook het verder uitbouwen van die maatschappelijke rol van sportverenigingen. Voetbalvereniging SVI is die uitdaging aangegaan en wil hierin een voorbeeld zijn voor andere sportverenigingen.

Programma Initiatiefrijk Zwolle

De gemeente Zwolle nodigt iedereen uit met initiatieven te komen die de stad mooier, beter, leuker en socialer maken. Samen maken we ons sterk om die ideeën te realiseren. Zo zetten we in op meer waarde voor de stad en op delen, verbinden en leren. Een Initiatiefrijk Zwolle vormen we met z’n allen. Zwolle, stad van initiatiefnemers!

Gerelateerde artikelen

Back to top button