EconomieNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Stroom en euro’s van Zonnepark Bomhofsplas

Zwolle – Van 27 oktober tot 8 januari is het mogelijk te investeren in Zonnepark Bomhofsplas en zo ook financieel
te profiteren van de opbrengsten van de lokaal opgewekte schone energie.

Kijk voor meer informatie op https://blauwvingerenergie.nl/ik-investeer of mail naar actie@blauwvingerenergie.nl om je aan te melden voor de extra online informatiebijeenkomst op dinsdag 15 december.

Grootste drijvende zonne-energiepark

Met maar liefst 72.000 zonnepanelen wekt het Zonnepark Bomhofsplas sinds 1 juli duurzame stroom op,
genoeg voor ongeveer 7200 huishoudens. Energiecoöperatie Blauwvinger Energie is sinds kort samen met
Energiefonds Overijssel (EFO) en een lokale particuliere investeerder eigenaar geworden van Zonnepark
Bomhofsplas. Monique Schuttenbeld, wethouder Energietransitie hierover: ”Geweldig dat coöperatie
Blauwvinger Energie samen met Energiefonds Overijssel nu eigenaar zijn van het grootste drijvende
zonnepark van Europa. Vanuit de gemeente Zwolle hebben we er ook sterk op ingezet om eigendom en
rendement binnen Zwolle te houden. Ik ben dan ook zeer trots op deze stap. Het zonnepark is, als iedereen
meedoet zowel het grootste als het meest lokale drijvende zonnepark van Europa.”

Mogelijkheid tot investeren

Blauwvinger Energie wil via deze Zonnelening een bedrag van maximaal € 2.250.000,- ophalen voor de
herfinanciering van het zonnepark. Daardoor kunnen deelnemers profiteren van het financiële rendement
van het zonnepark en wordt het rendement lokaler en over meer deelnemers verdeeld. Inwoners en
bedrijven uit de regio Zwolle krijgen hierbij voorrang.

Vanaf dinsdag 27 oktober is het mogelijk om te investeren via het duurzame crowdfundplatform
Oneplanetcrowd. Als deelnemer ontvang je een nettorente van 3,8% (na aftrek van kosten). Het gaat om
een lineaire lening met een looptijd van 14 jaar en 7 maanden. Er doen al meer dan 300 deelnemers mee.

Meer weten? Neem deel aan de online bijeenkomst

Blauwvinger Energie houdt een online bijeenkomst op dinsdag 15 december om 20.00. Na een korte
uitleg over Blauwvinger Energie en het waarom van de Zonnelening kun men al zijn of haar vragen stellen. De
bijeenkomst begint om 20.00 uur. Meer informatie is ook te vinden op https://blauwvingerenergie.nl/ik-
investeer . Graag opgeven en eventueel je vraag alvast stellen via actie@blauwvingerenergie.nl

Blauwvinger Energie

Blauwvinger Energie is ontstaan na een oproep van de gemeente Zwolle in 2011 aan bewoners om hun energiegebruik te verduurzamen. Uiteindelijk is een coöperatie opgericht van Zwolse inwoners en bedrijven met als missie de energievoorziening van onze stad zo snel als mogelijk te verduurzamen. “De verwerving van dit park levert hieraan een belangrijk bijdrage”, zegt Kees de Vries (voorzitter Blauwvinger Energie). “Toen deze kans voorbijkwam om eigenaar van het zonnepark te worden, konden we die niet laten lopen”. Dit past bij het motto van Blauwvinger Energie “Duurzaam, durven, doen”

Oneplanetcrowd

Oneplanetcrowd staat sinds 2012 voor investeren met aantrekkelijk financieel rendement én positieve impact op mens en milieu. Oneplanetcrowd verbindt innovatieve ondernemers aan toekomstgerichte investeerders om samen de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Meer informatie: https://www.oneplanetcrowd.com/nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button