Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Spreeuwenproject bij Golfclub Zwolle krijgt een vervolg

Zwolle – In 2017 is een proefproject gestart op de golfbaan van Golfclub Zwolle. Door het plaatsen van nestkasten voor spreeuwen wordt getracht de verdere achteruitgang van spreeuwen te stoppen. Voor de Golfclub kunnen spreeuwen een enorme hulp zijn bij het verwijderen van schadelijke insecten uit de grasmat.

Vanaf 1980 is de spreeuwenpopulatie in Nederland met 40% gedaald (bron CBS). Eén van de oorzaken is het steeds minder beschikbaar zijn van nestholtes. Oude gebouwen worden gesloopt of gerenoveerd en bomen waar gaten in zitten worden opgeruimd.
Op de golfbaan doen de greenkeepers hun best om de grasmat in conditie te houden. Eén van de grootste bedreigingen voor gras is de emelt, de larve van de langpootmug. De larven doen zich tegoed aan de wortels van gras, waardoor er kale plekken ontstaan. Het gebruiken van bestrijdingsmiddelen is aan banden gelegd, dus vormen de emelten een probleem.
Spreeuwen zijn gek op emelten en voeren ze ook aan hun jongen! Spreeuwen gebruiken naar schatting tussen de 1500 en 2000 emelten om hun jongen groot te brengen.

Proef

Vrijwilligers van Avifauna Zwolle hebben in het voorjaar van 2017 twintig spreeuwen nestkasten aan bomen op de golfbaan gehangen. Hoewel dit een onbekend broedgebied voor de spreeuwen was, werd er toch in vijf nestkasten gebroed en vlogen vierentwintig jonge spreeuwen uit.
De jongen werden van een ring voorzien, om mogelijk ook iets te weten te komen waar deze jonge spreeuwen blijven. (zie het verslag van 2017 als bijlage)

Uitbreiding

Zowel het bestuur van de Golfclub Zwolle, de greenkeepers en de vrijwilligers van Avifauna Zwolle zijn blij met het resultaat. Een natuurlijke oplossing voor een natuurlijk probleem! De proef is geslaagd en dit jaar worden er nog tien nestkasten geplaatst.

9 maart

Op vrijdag 9 maart gaan vrijwilligers van Avifauna Zwolle de twintig nestkasten, die vorig jaar werden geplaatst, controleren en schoonmaken. Tevens worden dan de tien nieuwe kasten geplaatst.

Gerelateerde artikelen

Back to top button