Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Speciale IJssellunch voor winnende basisschool De Ark

Groep 7B van basisschool De Ark uit Zwolle behoorde bij de eerste tien aanmeldingen voor de Expeditie Uiterwaard en deed zodoende mee met de verloting van een speciale IJssellunch voor de hele klas. Op maandag 6 oktober schuiven zij aan tafel bij De Vreugdehoeve, nadat de groep ’s morgens op expeditie is geweest in de Vreugderijkerwaard bij het projectgebied van Ruimte voor de Rivier Zwolle.

Expeditie Uiterwaard is een avontuurlijke struintocht voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Na een voorbereidende les op school, bezoeken de leerlingen de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle. Tijdens de expeditie doen leerlingen verschillende opdrachten in de uiterwaard en leren ze ontdekkend over natuur, uiterwaarden en het project Ruimte voor de Rivier. Natuur en Milieu Overijssel en het Waterschap Groot Salland bieden de gratis expedities inmiddels al twee jaar aan met groot succes: inmiddels hebben ruim 1100 kinderen deelgenomen aan de expedities langs de IJssel bij Zwolle.

Ruimte voor de Rivier Zwolle

Het waterschap en aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam werken dagelijks aan Ruimte voor de Rivier Zwolle. Hierdoor blijven stad en achterland veilig en droog in tijden van hoogwater op de IJssel. Om de rivier meer ruimte te geven wordt bij Westenholte de ruim twee kilometer lange dijk ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst. Daarnaast wordt een geulensysteem gegraven dat aansluit op de bestaande watergeul in natuurgebied de Vreugderijkerwaard. In de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden, ten zuidwesten van de stad, krijgt de rivier ook meer ruimte. Daar wordt de uiterwaard vergraven en komen twee nevengeulen langs de IJssel tussen Oldeneel en de plassen van het Engelse werk. Zowel de geulen bij Westenholte als Schelle-Oldeneel kunnen extra hoeveelheden water op een veilige manier afvoeren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button