EconomieJaaroverzicht 2015 Zwolle nieuwsNieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Sloop voormalige Isala locatie ‘De Weezenlanden’ gestart

Dinsdagavond 24 februari was er een publieksbijeenkomst over aanstaande sloopwerkzaamheden van de voormalige Isala locatie ‘De Weezenlanden’. De betonnen constructie zal binnen een periode van een jaar met de grond gelijk worden gemaakt.

In de eerste fase, die nu is gestart, wordt met name binnenin het complex gewerkt. De aanwezige asbest in leidingisolatie, plafonds, schachten, kozijnenkit en vloerzeilen wordt vakkundig gesaneerd. Daarna wordt het nog aanwezige materiaal zoals vloerbedekking uit het pand gehaald. Uiteindelijk blijft en een grote betonnen casco over.

Wat gaat dat snel! De sloop van het oude Weezenlanden. Raar gezicht al die gaten in het gebouw.

Posted by RTV Focus Zwolle on Friday, October 9, 2015

 

Betonknippen

De aannemer die de sloopwerkzamheden gaat verrichten is Boverhoff Sloopwerken. De vertegenwoordiger van het bedrijf vertelt: ‘De daadwerkelijk sloop van het betonnen blok gaan we oppakken in twee delen. Eerst doen we de laagbouw om ruimte vrij te maken voor de grote kranen. Deze kranen met betonknipscharen gaan vervolgens de hoogbouw slopen. Er is bewust gekozen voor knipscharen en niet voor een sloopkogel of explosieven. De betonscharen knippen het beton in stukken van een meter die vervolgens naar beneden komen.’ Deze vorm van slopen is geluidsarmer. Bovendien wordt door de giek van de kraan water omhoog gepompt die over het vrijkomende stof wordt verneveld. Hierdoor worden enorme stofwolken voorkomen. Ook plaatst Boverhoff vernevelaars op de grond en de verdiepingsvloeren van het pand.

Wat na het neerhalen van de gebouwen overblijft is de betonnen kelderbak. Deze kan alleen met de zogenaamde hamertechniek eruit worden gehaald omdat direct onder de bak zand zit.

Als alles naar beneden is gehaald gaat de sloper met een mobiele puinbreker (65 dba) al het materiaal verbrijzelen en afvoeren met vrachtwagens. Dit puinbreken neemt 20 werkbare dagen in beslag. Gedurende die periode zal het werkverkeer op de omliggende straten intensiever zijn tot soms 100 vrachtwagenritten per dag.

Trillingen en geluidsoverlast

De vragen van de aanwezige buurtbewoners bij de presentatie gaan met name over de overlast door stof. Maar nog meer over de trillingen en het geluidsoverlast die de sloop met zich mee brengt. Boverhoff verzekert de aanwezigen dat er alles aan wordt gedaan om trillingen te beperken, bijvoorbeeld door een vlakke ondergrond waar de zware machines over heen rijden. Daarnaast zal er mogelijk een zogenaamde vooropname worden gedaan bij omliggende panden om te kijken wat de bouwkundige status is op dat moment. Mochten er achteraf scheuren komen in een pand dan kan dat worden aangetoond. Of een dergelijke vooropname er komt hangt af van de eisen van de verzekeraar. Een bewoner laat weten dat dat misschien ook in overleg met de gemeente alvast gedaan kan worden. Wat betreft de geluidsoverlast geeft de spreker aan dat de werkzaamheden tussen 7.00 en 18.00 uur worden gedaan en incidenteel op zaterdag.

Bomen, vleermuizen en kunst

Projectontwikkelaar Novaform geeft,  bij navraag door enkele aanwezigen, aan ook rekening te houden met flora & fauna en aanwezige kunst. Een deel van de bomen zal worden gekapt (red. vergunningaanvraag loopt) maar daarnaast worden er ook bomen verplaatst, opnieuw aangeplant en blijven er bepaalde monumentale bomen staan. Voor de aanwezige vleermuizen wordt een plek gezocht waar de kolonie kan worden voortgezet. De nog aanwezige glas in lood ramen en beeldende kunst worden opgeslagen.  Waarbij de projectontwikkelaar benadrukt dat het overgrote deel aan kunst al een nieuwe bestemming heeft gevonden.

Nieuwbouw

Na de sloop zal in opdracht van projectontwikkelaar Novaform een hoogwaardig nieuwbouwproject met circa 230 woningen wordt gerealiseerd. In het plan zal een mix komen van grondgebonden woningen en enkele appartementengebouwen. De woningen worden ontwikkeld in de marktsegmenten vrije sector koop, luxe huur en corporatie huur. De luxe huurwoningen zullen verhuurd gaan worden door Syntrus Achmea Real Estate, de corporatie huurwoningen door de Zwolse woningcorporaties SWZ en Openbaar Belang.

Gerelateerde artikelen

Back to top button