112 nieuwsNieuws uit ZwolleVoorpagina

Ruim baan voor IKEA – verkeersmaatregelen Hessenpoort

Diverse maatregelen moeten bereikbaarheid Hessenpoort bevorderen

Met de komst en opening van IKEA op 18 februari aanstaande heeft Zwolle er een nieuwe publiekstrekker bij. Om te voorkomen dat het verkeer tijdens piektijden op Hessenpoort en de omliggende wegen vastloopt, worden er door Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, IKEA en gemeente Zwolle diverse maatregelen genomen. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt, zodat het verkeer zo snel mogelijk in goede banen kan worden geleid, ook bij onverwachte drukte.

Een goede doorstroom van en naar Hessenpoort en daarmee het voorkomen van onveilige situaties op de A28 heeft de hoogste prioriteit. Zeker zolang de nieuwe knoop A28/ N340 nog niet is gerealiseerd, is het sturen op bereikbaarheid van het gebied essentieel. Dat geldt niet alleen voor het bedrijventerrein, IKEA en andere ondernemers, maar ook voor de stad en regio en voor belanghebbenden zoals hulpdiensten.

Maatregelen

Om de bereikbaarheid en doorstroming in het gebied te garanderen, hebben Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, IKEA en gemeente Zwolle diverse maatregelen genomen. Zo staan er langs de hoofdwegen dynamisch route informatiepanelen (DRIP’s) om weggebruikers te verwijzen naar IKEA. Om file op de A28 te voorkomen en doorstroming op Hessenpoort te bevorderen, worden verkeerslichten aangepast aan de nieuwe situatie. IKEA zet verkeersregelaars in, zodat klanten vlot een parkeerplaats vinden. Weggebruikers van en naar de overige bedrijven op Hessenpoort worden zo geleid dat zij niet de verkeersstroom aan IKEA-bezoekers kruisen.

Bij zeer grote drukte worden er vanaf de afrit bij de Lichtmis en bij de Hermelenweg tekstkarren geplaatst en worden automobilisten zo nodig omgeleid.

Monitoring en evaluatie

Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, politie en de gemeente Zwolle monitoren het verkeer continu. Een extra drukke periode wordt verwacht in de eerste anderhalve week na de opening van IKEA. Een speciaal team staat die periode stand-by om direct te kunnen reageren op de verkeerssituatie. Na ongeveer twee weken vindt een evaluatie plaats van de maatregelen en scenario’s.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button