Nieuws uit ZwolleOekraïneVoorpaginaZorg & Welzijn

Regio IJsselland werkt aan hoogwaardige opvang vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen Summercamp gaan naar nieuwe locaties

Zwolle – Het is de gemeenten in de veiligheidsregio IJsselland gelukt om vanaf 11 maart 1.000
opvangplekken beschikbaar te stellen voor Oekraïense vluchtelingen. Hiermee wordt
invulling gegeven aan de eerste opdracht van het kabinet om opvang te regelen in de
regio’s. Circa 600 vluchtelingen uit Oekraïne maken hier nu gebruik van. De volgende
stap is om nog eens 1.000 plekken te realiseren in deze regio. Hiermee draagt de
veiligheidsregio bij aan het totaal van 50.000 plekken die we in Nederland beschikbaar
willen stellen.

De eerste gemeentelijke locaties zijn veelal ingericht op de opvang van grote aantallen
vluchtelingen voor de korte tot middellange termijn. Hier wordt in ieder geval een veilige
plek, een maaltijd en verzorging geboden.

Hoogwaardige opvanglocaties

Voor opvang op langere termijn wordt nu gezocht naar hoogwaardige opvanglocaties, die
tenminste zes maanden beschikbaar zijn. Gehoopt wordt dat de vluchtelingen hier voor een
langere periode een zekere rust, privacy en veiligheid zullen vinden. Er zijn allerlei panden in
beeld: van kantoren en verzorgingstehuizen tot hotels. Deze panden hebben dus de
voorkeur boven grootschalige locaties, zoals sporthallen of evenementenlocaties. Deze
blijven vooralsnog beschikbaar voor noodopvang.

Vluchtelingen Summercamp overgeplaatst

Om al snel eerste opvang te kunnen bieden is vanaf 11 maart onder andere gebruik
gemaakt van Summercamp in Olst-Wijhe/Raalte. Een grote opvanglocatie met 900 plekken.
Vooraf was al duidelijk dat deze locatie maar tot 25 maart beschikbaar zou zijn. Er is toch
dankbaar gebruik van gemaakt, omdat hiermee tijd is gewonnen om voldoende langere
termijn locaties beschikbaar te krijgen. Tussen 25 maart en 9 april blijft Summercamp voor
maximaal 90 vluchtelingen beschikbaar voor kortdurende noodopvang. De circa 500
vluchtelingen die nu in Summercamp verblijven worden deze week verplaatst naar andere
locaties. Het lukt om deze verplaatsingen allemaal binnen onze regio te doen, naar locaties
in onder andere Deventer, Raalte en Zwolle.

‘Ik ben ongelofelijk trots op hoe er in deze regio wordt omgegaan met deze situatie. Dit laat echt zien hoe sociaal betrokken wij zijn in dit deel van het land. We krijgen van allerlei kanten uit de samenleving, van inwoners (gastgezinnen), bedrijven tot aan kerken, de vraag hoe zij kunnen helpen om deze mensen te ondersteunen. Hartverwarmend! Ook vanuit d gemeentelijke organisaties doen we ons uiterste best om de opdrachten van het kabinet zo
goed mogelijk uit te voeren. Dat is niet altijd eenvoudig, maar we doen het best heel goed. Er gaan op korte termijn steeds meer locaties open en die 2.000 plekken gaan we halen. Hiermee zijn we er hoogstwaarschijnlijk nog niet. Niemand weet wat er nog komen gaat. Belangrijkste is nu het zoeken naar een goed en hoogwaardig onderkomen, liefst ook voor de langere termijn, voor al die mensen die zo hard toe zijn aan een veilige plek en rust. Dat is de basis. Vanuit daar verder.”

-Peter Snijders, voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland

Gerelateerde artikelen

Back to top button