Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleUit uw buurtVoorpaginaZwolle-Zuid

Opties terrein IJsselcentrale liggen bij duurzame energie, wonen, ontspanning en natuur

Zwolle – Voor de zomer zou duidelijk moeten zijn wat er met het terrein van de oude IJsselcentrale gaat gebeuren. Maar dit gaat zoals het er nu uit ziet niet lukken. “Het tempo waarin de plamvorming voor de herontwikkeling plaatst vindt, gaat langzaam,” meldt eigenaar ENGIE. Wel is op dit moment duidelijk dat de focus ligt op duurzame energie opwekking en slimme energie toepassingen, duurzame woningen, maar ook ontspanningsmogelijkheden en aansluiting bij natuurlijke omgeving.

tekst gaat verder onder de foto

Natura2000 gebied tussen terrein IJsselcentrale en IJssel in.

Nog niets besloten over de herontwikkeling

Eind januari heeft een grote groep belangstellenden deelgenomen aan de werksessies over de herontwikkeling van Centrale Harculo. Dit heeft geleid tot een heel pakket aan ideeën voor de herontwikkeling. Het tempo waarin de planvorming voor de herontwikkeling plaatsvindt, gaat langzaam. Daarom komt ENGIE nu met een update richting de bewoners: “Wij willen u graag laten weten dat we niet stil zitten, maar het moge ook duidelijk zijn dat we nog een aantal stappen moeten gaan en er nog niets is besloten over de herontwikkeling.”

tekst gaat verder onder de foto

Als je aan ENGIE denkt, denk je aan energie: duurzame energie en slimme technologie om zuiniger en efficiënter met energie om te gaan. Dat soort activiteiten horen bij ons bedrijf en kunnen een plek krijgen op het terrein. ENGIE wil een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen die de gemeente Zwolle en provincie Overijssel hebben gesteld ten aanzien van een duurzame toekomst. Het terrein Harculo kan daarin een rol van betekenis spelen. ENGIE

 

Oude bijgebouwen en Tennet transformatorstation links.

Beleidsmatige en bedrijfskundige kaders

De gemeente Zwolle, provincie Overijssel en ENGIE hebben na de werksessies overleg gevoerd om na te gaan welke opties voor de herontwikkeling passen. “We kijken dan met name naar de opties die ook genoemd zijn tijdens de werksessies: mogelijkheden voor duurzame energie opwekking en slimme energie toepassingen (voor warmte, elektriciteit, mobiliteit etc), duurzame woningen, maar ook ontspanningsmogelijkheden en aansluiting bij natuurlijke omgeving. Het vergt veel afstemming om de beleidsmatige en bedrijfskundige kaders scherp te stellen waarbinnen de herontwikkeling met deze functies (of een combinatie daarvan) mogelijk is. We hebben hiervoor dan ook nog wat meer tijd nodig,” aldus ENGIE.

“Zodra we een stap verder zijn en meer duidelijkheid kunnen geven, zullen we buurtbewoners en belangstellenden betrekken en de ideeën aan u voorleggen ter reactie,” besluit de eigenaar van het terrein.

Gerelateerde artikelen

Back to top button