BouwKunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Opknapbeurt voor vervallen begraafplaatsje bij Blaloweg

Zwolle – De historische begraafplaats Het Heilige Kruis aan de Buitengasthuisstraat wordt opgeknapt en gerestaureerd. Aankomende weken worden de grafstenen schoongemaakt en hersteld, de tuinmuur geschilderd en het hekwerk vervangen door een authentiek exemplaar.

De begraafplaats ligt er op dit moment enigszins vervallen bij. Maar daar komt nu verandering in. De gemeente Zwolle, eigenaar van de begraafplaats, start half juni met een grondige restauratie. In januari 2018 is er namelijk door een flinke storm schade aan de begraafplaats ontstaan. Bij de restauratie wordt rekening gehouden met de monumentale waarde van de begraafplaats. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind dit jaar gereed zijn.

tekst gaat verder onder de foto

De begraafplaats ligt er op dit moment enigszins vervallen bij.

Uiterlijk begraafplaats gaat op de schop

Het totale uiterlijk van de begraafplaats zal aanzienlijk worden verbeterd. De grafstenen worden schoongemaakt en waar nodig hersteld en de grafschriften opgehaald door de letters opnieuw zwart te maken. Dit gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Daarnaast wordt het aanwezige standaardhekwerk vervangen door een hekwerk in authentieke stijl. Verder worden de leuningen op de tuinmuur hersteld en opnieuw geschilderd en het voegwerk van de gemetselde tuinmuur aangepakt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door leerlingen, die zo kennis en ervaring kunnen opdoen met het vakgebied restauratie. Dit gebeurt onder toezicht van ervaren en vakkundige leermeesters.

In 2017 heeft het bestaande authentieke hekwerk aan de Buitengasthuisstraat al een grondige opknapbeurt gekregen. En begin 2018 zijn er oude, zieke kastanjebomen gekapt, een aantal bomen gesnoeid en nieuwe bomen geplant.

tekst gaat verder onder de foto

Begin 2018 zijn er oude, zieke kastanjebomen gekapt.

Cultuurhistorisch erfgoed

De begraafplaats Het Heilige Kruis heeft een bijzondere geschiedenis. Het is de oudste buitenkerkelijke begraafplaats van Zwolle. De plek is onderdeel van het cultuurhistorische erfgoed van de stad. De naam ‘Het Heilige Kruis’ stamt af van het gasthuis Ten Hilligen Cruce die ooit naast de begraafplaats stond. Hier werden melaatsen verzorgd. De mensen die daar overleden werden vanwege besmettingsgevaar, op deze begraafplaats begraven. Deze bevond zich buiten de toenmalige stadsgrenzen.

Hoewel de eerste begrafenis plaatsvond in 1377 dateren de grafstenen die er nu nog staan uit de negentiende en twintigste eeuw. In 1379 is er een kapel op de begraafplaats gebouwd, die in 1703 na een hevige storm is ingestort en afgebroken. Sinds 1960 is de begraafplaats gesloten.

Gemeentelijk monument

In 2009 is de begraafplaats van Stichting de Gasthuizen verkocht aan de gemeente Zwolle voor het symbolische bedrag van 1 euro. De administratie van de begraafplaats is toen overgebracht naar het Historisch Centrum Overijssel. Sindsdien is de plek ook een gemeentelijk monument vanwege de monumentale kastanjebomen, de nog aanwezige gedenktekens en het fundament van de kapel.

Plaats op de kaart bij benadering:

Gerelateerde artikelen

Back to top button