EconomieKabelkrantNieuws uit ZwolleRegio

Ook 50-plusser in Overijssel profiteert van oplopende personeelstekorten

Zwolle – In juli daalde het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord verder. Ook bij 50-plussers is deze afname zichtbaar. Zij worden minder snel werkloos. Maar als ze hun baan verliezen, komen ze vaak minder snel weer aan het werk. Onder andere door de oplopende personeelstekorten, steeg het aantal 50 tot 65-jarigen met betaald werk begin 2022 tot bijna 77%.

Opnieuw afname WW-uitkeringen in Stedendriehoek en Noordwest Veluwe in juli

Eind juli 2022 verstrekte UWV 4.740 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 0,6% (-31 uitkeringen). Dit is iets minder dan de landelijke afname van 2,5%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 2.108 uitkeringen (-30,8%). Deze afname is iets groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-30,1%).

Verdere afname Twentse WW-uitkeringen in juli

Eind juli 2022 verstrekte UWV 5.275 WW-uitkeringen in Twente. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 1,5% (-78 uitkeringen). Dit is iets minder dan de landelijke afname van 2,5%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Twente is 30,8%, oftewel 2.344 uitkeringen. Deze afname is iets groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-30,1%).

Lichte toename WW-uitkeringen in Regio Zwolle in juli, op jaarbasis wel daling

Eind juli 2022 verstrekte UWV 4.346 WW-uitkeringen in Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een lichte toename van 0,3% (+14 uitkeringen). Landelijk is er sprake van een afname van 2,5%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Regio Zwolle is 28,2%, oftewel 1.704 uitkeringen. Deze afname is iets kleiner dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-30,1%).

50-plussers minder snel geraakt door economische ontwikkelingen

De afname van WW-uitkeringen doet zich in alle leeftijdsgroepen voor. Er zijn wel onderlinge verschillen, zeker wanneer je naar een langere periode kijkt. In 2019, voor de coronacrisis, daalden de WW-uitkeringen aan 50-plussers in Overijssel sneller dan aan personen van 27 tot 50 jaar. Bij jongeren was de afname het kleinst.

Vanaf maart 2020 is de invloed van de coronacrisis zichtbaar in Overijssel. De uitkeringen aan jongeren stegen het sterkst en lieten in drie maanden tijd een ruime verdubbeling zien. In de leeftijdscategorie 27 tot 50 jaar was de toename met 20% veel kleiner. En bij de 50-plussers was de stijging met 5% gering.

Ontwikkeling WW-uitkeringen Overijssel naar leeftijd

Na de aanvankelijke piek daalden de WW-uitkeringen weer. De afname was relatief het sterkst bij de jongeren, en daarna bij de groep 27 tot 50-jarigen. In alle drie de leeftijdsgroepen ligt het aantal nu ruim een derde lager dan vlak voor de coronacrisis.

De WW-uitkeringen in Overijssel fluctueren dus het meest bij jongeren, gevolgd door de leeftijdscategorie 27 tot 50 jaar. Bij 50-plussers zijn de schommelingen veel kleiner. Deze ontwikkelingen doen zich vaker voor op de arbeidsmarkt. Jongeren worden snel en hard geraakt wanneer het economisch minder gaat. Zij werken vaak met flexibele contracten in sectoren die sterk reageren op economische ontwikkelingen, zoals de horeca en detailhandel non-food. Wanneer de economie aantrekt, profiteren jongeren over het algemeen ook weer het eerst en vinden sneller een baan. 50-plussers hebben vaker vaste contracten en verliezen minder snel hun baan. Maar als ze werkloos worden, komen ze vaak minder snel weer aan het werk.

Toch zie je ook bij 50-plussers dat zij profiteren van de oplopende personeelstekorten. Niet alleen de WW-uitkeringen zijn duidelijk lager dan voor de coronacrisis. Ook de netto arbeidsparticipatie van bijvoorbeeld 50 tot 65-jarigen is hoger dan begin 2019. Toen had ruim 74% van deze leeftijdsgroep betaald werk, in het eerste kwartaal van 2022 liep dit op tot bijna 77%. Vergeleken met begin 2005 – toen de fiscale voordelen van de VUT en het prepensioen nog niet waren afgeschaft en de AOW-leeftijd nog niet was verhoogd – is de stijging nog veel spectaculairder: toen werkte 55% van de 50 tot 65-jarigen.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/

Gerelateerde artikelen

Back to top button