Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Nieuwe wijk Willemskwartier: 900 tot 1.100 woningen, deels op terrein Dinoland

Zwolle – Het gaat nog een hele tijd duren maar in het gebied tussen de Willemsvaart en het spoor moet een nieuwe woonwijk komen. De wijk krijgt de naam Willemskwartier en er komen zo’n 900 tot 1.100 woningen. Daarnaast wordt het een groene wijk met veel recreatiemogelijkheden en er komen wat winkeltjes.

Dinoland

Om de nieuwe wijk te kunnen bouwen moet Dinoland waarschijnlijk verhuizen. In de tekeningen zien we ook het pand van de CityOffice, DeltaWonen en Broekhuis auto niet terug. Het projectgebied is in eigendom van de partijen die gezamenlijk het eerste ruwe plan hebben gemaakt voor de nieuwe wijk.

Woningen

In de nieuwe wijk komen 900 tot 1.100 energie neutrale woningen voor diverse doelgroepen. Het gaat vooral om stadswoningen, appartementen voor gezinnen, kleine appartementen en coöperatieve woonvormen (zoals friends wonen, kleinere eenheden met gedeelde voorzieingen, als badkamer en keuken, en deeleconomieconcepten). Grotendeels gaat het om appartementen in complexen van tussen de 30 – 45 en maximaal 60 meter hoog. Je moet dan denken aan 3 – 6 of  5 – 10 bouwlagen. Even ter vergelijking, de flat die nu aan de Willemsvaart staat bij het spoor heeft zo’n 12 bouwlagen en is 40 meter hoog.

Groen

De wijk wordt ondanks het stedelijke karakter erg groen. Er komen dan ook veel pleintjes, groene plekken en gemeenschappelijke daken en gevels met urban farming. Deze groene daken en gevels kunnen bij hevige regen het water langer vasthouden en ze helpen ook om de hittestress te verminderen. De nieuwe stadswijk wordt ook diervriendelijk en inclusief. Zo krijgen dieren zoals vogels, insecten en kleine zoogdieren de ruimte.

Recreatie

Ook is er genoeg plaats voor recreatie. Op verschillende plaatsen in het Willemskwartier kan worden gerecreëerd:
langs de Willemsvaart, in het Spoolderbos of in het Hart van het Willemskwartier, dit is een levendige parkgebied dat midden in het Willemskwartier ligt. Er komen wandelpaden, fietspaden en er kan gesport worden in de groene omgeving.

Autoluw

De wijk is vrij autoluw. Bewoners kunnen hun auto straks parkeren in garages onder de appartementencomplexen (mist deze aan de rand liggen van de wijk) of op de parkeerhub. In het parkachtige woongebied (nu omgeving Dinoland) zijn auto’s niet welkom. Alleen bezorgfietsen, klein-schalige bezorgdiensten, vuilniswagen en nooddiensten hebben straks toegang.

Koggetunnel ook voor auto’s

Met de verbreding van de Koggetunnel wordt de bestaande fietstunnel geüpgraded en ontstaat er een nieuwe verbinding voor gemotoriseerd verkeer in de oost-westelijke richting. Een mogelijk nieuwe toekomstige fietsverbinding in het noorden van het Willemskwartier verbindt Stadshagen met de Spoorzone.

Winkels

Voor de nieuwe wijkbewoners en voor de bewoners van het tegenoverliggende Veeralleekwartier komen er ook kleine voorzieningen. Dit zullen kleinschalige winkels als een verse bakker, koffiehuis of broodjeszaak worden en ontmoetingsplekken voor de buurt. Dit soort voorzieningen ontbreken nu bijvoorbeeld in de Veerallee. Op verschillende plaatsen in de wijk komen ook meer buurtfuncties die zich richten op de bewoners van het Willemskwartier zelf. Voorbeelden hiervan zijn een kinderdagverblijf of een buurtcafé.

Waar moet dat allemaal komen?

Het grootste stuk van de grond waar de nieuwe woonwijk moet komen is in eigendom van Dinoland. Het gaat hier om iets meer dan 34.000 m2. De grond achter Dinoland is van VanWonen. Je moet dan denken aan het monumentale Rietveld gebouw, dat vanwege de monumentale waarde blijft behouden. Maar ook het pand van kunstenaar Ronald A. Westerhuis waarvan op termijn de huurovereenkomst afloopt en het achterliggende Gerrits Tuin dat altijd al was voorbestemd voor woningbouw. Vastgoedbedrijf Zwolle VGBZ heeft het pand van CityOffice en wat omliggende panden en percelen in eigendom.

Vervolg

De plannen zijn in een zeer pril stadium. Wel zijn de buurtbewoners al geïnformeerd en gevraagd om input te geven. In 2023 moet er een stedenbouwkundig plan komen, daarna volgt een plan voor de gebouwen. Als het allemaal mee zit zou de eerste bouw kunnen starten vanaf eind 2024. De realisatie van de hele wijk duurt dan zo’n 10 tot 15 jaar.

Op onderstaande maquette is het gebied van de nieuwe wijk Willemskwartier te zien. De pijlen geven de plekken aan waar bij benadering op dit moment de bestaande bebouwing staat. De bruine bebouwing (de flat en de woningen) behoren niet tot het projectgebied.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren