EconomieKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleRegio

Meer streekproducten op de menukaart van grote organisaties

Zwolle – Bij de provincie Overijssel is Koen Olde Hanter als dealmaker aan de slag gegaan. Hij gaat grotere organisaties zoals zorginstellingen, ziekenhuizen, bedrijven of gemeenten matchen met producenten van streekproducten. Hierdoor zijn straks meer streekproducten in verschillende bedrijfskantines terug te vinden. De provincie wil de verkoop van streekproducten graag stimuleren, om onder meer onnodig transport met voedsel en grondstoffen te voorkomen. Daarnaast vindt de provincie het belangrijk dat er meer aandacht en waardering komt voor de producten van Overijsselse voedselproducenten.

De provincie wil in 2021 flinke stappen zetten om de afzet van lokaal voedsel te vergroten. “Er is veel gepraat, het is tijd voor actie”, aldus een enthousiaste Koen Olde Hanter die de taak van dealmaker op zich heeft genomen. Hij werd geïntroduceerd tijdens een live uitzending vanaf het provinciehuis in Zwolle, terug te kijken viaOverijssel.nl. Zijn opdracht is simpel: met zoveel mogelijk marktpartijen in gesprek gaan en deals sluiten. Deals die ertoe leiden dat meer streekproducten op de menukaart van bedrijfskantines belanden. “Geen enkele partij wordt uitgesloten; van horeca tot zorginstellingen en van overheden tot evenementen.” Op dit moment lopen er al gesprekken met onder andere gemeentes, het provinciehuis, zorginstellingen en verschillende onderwijsinstellingen. Aan het eind van het jaar moeten er twintig deals gesloten zijn.

Green deal

De inzet van de dealmaker sluit ook aan bij de Green Deal ‘catering overheidsorganisaties’ die Overijssel vorig jaar ondertekend heeft. Provincies en het Rijk hebben bij deze deal afgesproken meer lokale producten af te nemen voor de catering in eigen huis. De overheid wil zo het goede voorbeeld geven. Ook is afgesproken dat kennis en informatie die deze Green Deal oplevert beschikbaar wordt gesteld aan anderen. Belemmeringen in wet- en regelgeving moeten worden opgelost. Op dit moment maken korte voedselketens nog maar een klein deel uit van de totale voedselproductie (circa 3-5%, Wageningen University 2020). De dealmaker start op een moment dat er een oplevende interesse voor lokaal geproduceerd voedsel lijkt te zijn. Mede door de corona crisis zijn meer consumenten online of bij boerderijwinkels streekproducten gaan kopen. Er ligt nu een kans om het marktaandeel binnen vijf jaar te vergroten naar 25%.

Agro&Food programma

Met het Agro&Food programma wil Overijssel de overgang naar kringlooplandbouw en de verduurzaming van de voedselketen verder ondersteunen. Belangrijk daarbij is dat kringlooplandbouw agrariërs ook een goed inkomen biedt. In totaal is er binnen het Agro&Food programma € 6 miljoen beschikbaar.

Eerlijker verdienmodel

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher “Begin dit jaar heb ik aangekondigd concrete stappen te willen zetten voor een eerlijker verdienmodel voor boeren die duurzaam produceren. Inzet van de dealmaker is zo’n stap. Door streekproducten in meer kantines op de menukaart te zetten, komen meer consumenten met deze producten in aanraking. En dat vind ik belangrijk, want daarmee verwacht ik dat de waardering voor boeren toeneemt. Ondernemers die zich inspannen voor een gezond, smakelijk en duurzaam product. En die waardering is de basis voor een eerlijke prijs.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button