Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Meer kwaliteit door zorgaanbieders Thuisondersteuning

Zwolle – Dertig zorgaanbieders bieden per 1 juni 2018 Thuisondersteuning aan via de gemeente Zwolle. Zij zijn geselecteerd om de ondersteuning te bieden die in de plaats komt van de huidige huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding. De zorgaanbieders gaan meer met elkaar en met andere organisaties samenwerken. Vooral voor inwoners die verschillende soorten ondersteuning nodig hebben, is dat straks handig. De meeste inwoners die momenteel al huishoudelijke ondersteuning of individuele begeleiding ontvangen, kunnen bij hun huidige zorgaanbieder blijven. Voor inwoners die uiteindelijk toch moeten overstappen naar een andere zorgaanbieder, is er een ruime overgangsregeling.

Samen met zorgaanbieders, het Sociaal wijkteam en de Participatieraad heeft de gemeente Zwolle gewerkt aan verbeteringen voor huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding. Met als doel dat inwoners meer kwaliteit krijgen en dat de ondersteuning beter in hun leven past. Wie nu bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning krijgt en begeleiding om langer zelfstandig thuis te wonen, kan te maken hebben met twee verschillende zorgaanbieders. Straks is één aanbieder (eind)verantwoordelijk voor die zorg.

Samenwerken met partners

De zorgaanbieders gaan ook meer met andere organisaties in de stad samenwerken. Zo kan een inwoner die Thuisondersteuning ontvangt bij financiële vragen begeleid worden naar bijvoorbeeld Op Orde Zwolle.

Wensen en mogelijkheden van inwoners leidend

Eefke Meijerink, wethouder Wmo: “De wensen en mogelijkheden van onze inwoners worden zo meer leidend, in plaats van het zorgaanbod. Bij de selectie hebben dan ook vooral gekeken naar in hoeverre de aanbieders de inwoner centraal stellen. Ook naar samenwerking tussen de verschillende hulpverleners hebben we goed gekeken. Door voorzieningen beter te laten aansluiten bij de mogelijkheden in de stad, sluiten we veel beter aan bij de ondersteuningsvraag van de inwoner en kunnen zorgaanbieders kwalitatieve ondersteuning leveren binnen het beschikbare budget.”

Overzicht van zorgaanbieders

De meeste inwoners die momenteel huishoudelijke ondersteuning en/of individuele begeleiding ontvangen, kunnen bij hun huidige zorgaanbieder blijven. Welke zorgaanbieders Thuisondersteuning gaan leveren, staat op de website van het Sociaal wijkteam. Op de website is meer informatie te vinden over Thuisondersteuning.

Overgangsregeling

Voor inwoners die toch van zorgaanbieder moeten wisselen, geldt er een ruime overgangsregeling. De zorgaanbieder of het Sociaal wijkteam neemt in dat geval contact op met de inwoner. Samen wordt gezocht naar een passende oplossing, zodat de inwoner de ondersteuning blijft behouden die nodig is.

Gerelateerde artikelen

Back to top button