BouwNieuws uit ZwolleVoorpagina

Luister terug – Bouw spoorviaduct in nieuw tracé Zwolle-Ommen van start

Audio: verslaggever Martin van der Hooft sprak met directeur ProRail Noord-Oost Jan Mulder, gedeputeerde Bert Boerman en adviseur en projectmanager Age Beuving

Martin van der Hooft

Verslaggever

Zwolle – Met de onthulling van een bouwbord hebben gedeputeerde Bert Boerman en directeur ProRail Noord-Oost Jan Mulder op vrijdag 23 februari het startschot gegeven voor de bouw van het spoorviaduct in het nieuwe tracé van de N340.

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming van het verkeer tussen Zwolle en Ommen wordt een deel van de Hessenweg verlegd. De nieuwe weg kruist de spoorlijn Zwolle-Meppel ongeveer 300 meter ten noorden van de huidige weg. Het viaduct over het spoor is het eerste bouwwerk binnen het project Vechtdal Verbinding en is naar verwachting eind 2018 gereed.

 

Viaduct over het spoor:  De provinciale weg N340 (Hessenweg) kruist in Zwolle het spoor Zwolle-Meppel. ProRail vervangt de huidige overgang door een fietstunnel en op het nieuwe tracé dat iets noordelijk komt te liggen, legt ProRail een viaduct aan.
Ook een fietstunnel:  Het nieuwe viaduct krijgt twee keer twee rijstroken en is alleen voor snelverkeer bestemd. Daarnaast komt de gewijzigde parallelweg te liggen. Fietsers en voetgangers kunnen straks door een nieuwe fietstunnel. ProRail gaat deze tunnel later bouwen, als de Provincie klaar is met de nieuwe N340.
De bewoners en geïnteresseerden werden ontvangen met een kop koffie

Werkzaamheden

ProRail start eind februari, in opdracht van de provincie Overijssel, met de bouw van het spoorviaduct. Het viaduct wordt in het open veld gebouwd. Daarom wordt er eerst een tijdelijke bouwweg aangelegd door aannemer Salverda Bouw. Eind maart beginnen de zandtransporten.

Daarna worden aan weerszijden van het spoor in de periode tot juli landhoofden aangelegd. Deze landhoofden of ‘terpen’ bestaan uit gewapende grond. Dit is een combinatie van kunststof doeken, kunststof strippen, een zandpakket en betonnen panelen. Op de betonnen landhoofden worden in het weekend van 30 juni en 1 juli liggers geplaatst. Deze liggers vormen het dek van het viaduct boven het spoor, waar later het autoverkeer overheen gaat. Er rijden dat weekend geen treinen.

Maatregelenpakket

Voor het verbeteren van de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis-Slagharen heeft de provincie Overijssel een pakket aan maatregelen ontwikkeld. De aanbesteding voor de uitvoering van deze werkzaamheden gaat dit voorjaar van start. Na de gunning van het werk eind 2018, kan de schop in 2019 de grond in. Het spoorviaduct wordt vooruitlopend gerealiseerd en maakt straks onderdeel uit van het nieuwe tracé van de N340.

Van links naar rechts: Jan Mulder-Regiodirecteur Pro Rail, Bert Boerman – gedeputeerde Provincie Overijssel, Age Beuving – Projectleider Vechtdal Verbinding

Verbetering Vechtdal verbinding

Meer informatie over de verbetering van de wegen binnen de Vechtdal Verbinding is te vinden op www.overijssel.nl/vechtdalverbinding. Kijk voor meer informatie over de aanleg van het viaduct op www.prorail.nl/hessenweg.

Gerelateerde artikelen

Back to top button