Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Liveblog Waterschap: Droogte

Zwolle – Het droogteseizoen is weer begonnen. In een liveblog houdt Waterschap WDO Delta iedereen op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in haar werkgebied. De frequentie hiervan is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, zoals temperatuur, neerslag, wind en verdamping. Ook de vraag naar water, bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen, en de mogelijkheden voor het aanvoeren van water zijn van invloed.

Door klimaatverandering en weersextremen nemen de watervraag en de kans op droogte toe, terwijl de beschikbaarheid van water in voorjaar en zomer juist afneemt. Hierdoor kunnen vraag en aanbod uit balans raken, waardoor watertekorten ontstaan. Overal en altijd voldoende water van goede kwaliteit is niet meer vanzelfsprekend. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk om het beschikbare water beter te verdelen en er zuinig mee om te gaan.

3 augustus: Druk op watersysteem neemt toe

Het landelijke neerslagtekort is opgelopen tot boven de vijf procent droogste jaren. Ook WDO Delta ervaart een vrij groot neerslagtekort binnen haar werkgebied. Hoewel de neerslag van afgelopen weekend iets verlichting gaf, kan dat worden gezien als de bekende druppel op een gloeiende plaat. Deze neerslag viel met name in het noordelijke deel.

De grondwaterstanden laten een dalende lijn zien. Vooral op de hoge gronden zakken ze snel verder uit. Dit zijn de gebieden Sallandse Heuvelrug, de stuwwallen bij Steenwijk en Havelte en het Drents Plateau. Het droger worden van het gebied zet zich door, dus iedere bui blijft welkom. Toch is de situatie momenteel nog steeds beheersbaar, al wordt het lokaal wel steeds nijpender. Op enkele locaties loopt men tegen de grens aan van de maximale aanvoercapaciteit. Bijvoorbeeld in de omgeving van het Westerhuizingerveld. Daar draaien de gemalen op de volle 100 procent en zet het waterschap alle zeilen bij voor voldoende water.

De dijken?

Die worden steeds droger en geler, maar problemen of droogteschades doen zich op dit moment niet voor. Door het droge en warme weer komt ook de waterkwaliteit plaatselijk onder druk te staan. Omdat het water opwarmt, neemt de kans op blauwalg en botulisme toe. De weersverwachting toont voor de komende twee weken een overwegend droog en vrij zonnig weertype. Deze weersverwachting in combinatie met de beschikbaarheid van water kan de druk op het watersysteem verder vergroten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button