KabelkrantKunst & CultuurNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Kunstgebaseerd leren in de palliatieve zorg (RAAK-PRO)

Zwolle – Leven met de diagnose ongeneeslijke kanker: voor patiënten in de palliatieve zorg is dit de harde dagelijkse realiteit. Hoe kun je een zinvol leven leiden in een schijnbaar uitzichtloze situatie? Het consortium Art-Based Learning in Palliative Care (ART-PC), geleid door ArtEZ-hoogleraar Jeroen Lutters, ontvangt een prestigieuze RAAK-PRO-subsidie ​​van Regieorgaan SIA om onderzoek te doen naar de effectiviteit van Art-Based learning in de palliatieve zorg.

De onmisbare rol van kunst in angstige dagen

“De positieve invloed van kunst in de laatste levensfase wordt echt onderschat”, legt Lutters uit. “Kunst heeft een belangrijke, betekenisvolle rol. Wie kunst en dood samenbrengt in een dialoog, stelt eigenlijk vragen over de zin van het leven”, zegt hij. “Dankzij deze RAAK-PRO subsidie ​​voor ART-PC en de bijdragen van de partners wordt de relatie tussen kunst, zorg en zingeving hopelijk verder onderstreept en beschikbaar gemaakt in de palliatieve zorg.” Het consortium krijgt 700.000 euro van RAAK-PRO. Dit bedrag wordt door aanvullende financiering van de consortiumpartners verhoogd tot in totaal één miljoen euro.

De effectiviteit van kunstgebaseerd leren

Met deze subsidie ​​gaat het consortium specifiek onderzoek doen naar de effectiviteit van Art-Based Learning (ABL) als methode om betekenisgevingsprocessen van patiënten met ongeneeslijke kanker te beïnvloeden. ABL is een lesmethode waarbij de dialoog tussen de leerling en het kunstwerk centraal staat en de kijker niet zozeer over als wel van kunst leert.

ArtEZ’ lectoraat Kunsteducatie als kritische tactiek heeft eerder vooronderzoek gedaan naar de effectiviteit van ABL binnen de palliatieve zorgcontext. Deze pilootstond onder leiding van Silvia Russel (kunstenaar) en vond plaats in nauwe samenwerking met prof. dr. Hanneke van Laarhoven (oncoloog Amsterdam UMC), prof. dr. Gerben Westerhof (psycholoog, Universiteit Twente), dr. Fabiola Camuti (onderwijs , ArtEZ) en diverse universiteiten, ziekenhuizen en musea. De resultaten van deze pilot waren zo veelbelovend dat vervolgonderzoek voor de hand lag.

Onderschat

Jeroen Lutters, lector Kunsteducatie als kritische tactiek en hoofdaanvrager RAAK-PRO
Dankzij deze RAAK-PRO subsidie ​​kan het consortium voortbouwen op deze pilot en ander bestaand onderzoek. Lutters: “Aan het eind van dit traject, in 2026, hopen we concreet aan te kunnen tonen dat er een positief effect is van kunst in de palliatieve fase. Dat maakt op zijn beurt de weg vrij voor een intensievere relatie tussen musea en kunstenaars enerzijds en artsen, therapeuten en verpleegkundigen anderzijds, in het belang van mensen in de palliatieve zorg.

Blijf op de hoogte

Benieuwd hoe het consortium de komende vier jaar te werk gaat en wat de bevindingen zijn? Houd dan deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws, evenementen, leermomenten en beeldmateriaal.

Partner(s)

ArtEZ, Amsterdam UMC, Universiteit Twente, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit, Amsterdam Museum, Museum Jan Cunen, Museum Arnhem, Leren van Kunst, patiëntenverenigingen Leven met Hoop, SPKS en NFK.
Financier(s): Regieorgaan SIA RAAK-PRO, aanvullende financiering van de consortiumpartners
Gestart in: oktober 2022

Bron
Artez

Gerelateerde artikelen

Back to top button