EconomieKabelkrantNieuws uit ZwolleRegioVoorpagina

Koningin Máxima bezoekt Regio Zwolle over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Zwolle – Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, heeft dinsdag 8 juni een werkbezoek gebracht aan Regio Zwolle. Het bezoek stond in het teken van de samenwerking in de regio. Het doel is om werknemers die hun baan verliezen snel weer aan werk te kunnen helpen. En ook om werkgevers, getroffen door de crisis, te helpen bij de uitdagingen. Vandaag, morgen en overmorgen zullen zij dat nodig hebben. Het gebeurt via de ondernemersdienstverlening van de regio.

 

Impact

Koningin Máxima, Geert ten Dam, kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, namen deel aan het gesprek. Zij zijn bij vakantiepark en familiecamping Beerze Bulten in Ommen ontvangen door René de Heer. Hij is voorzitter Human Capital Agenda Regio Zwolle en bestuurlijk trekker van de regionale crisis- en herstelaanpak. Het werkbezoek begon met een gesprek met de eigenaar van het vakantiepark en ondernemers uit de touringcar- en bouwsector. De drie ondernemers vertelden over de impact van de coronacrisis op hun bedrijven. Allen zagen een afname van werk voor hun personeel. Een aantal van hen zijn (tijdelijk) ondergebracht in andere sectoren. Door het afschalen van de coronamaatregelen kunnen de bedrijven weer, een deel, van hun werkzaamheden hervatten. Ze kampen echter nu met een personeelstekort. Koningin Máxima herkende de uitdagingen. Ze liet blijken de doe-mentaliteit van de ondernemers bij de aanpak van de personele vraagstukken te waarderen.

Behoud en herstel

Bij het tweede gesprek sloten regionale partners aan. Dit zijn degenen die ondernemers ondersteunen in het kader van de crisis- en herstelaanpak van Regio Zwolle. Sinds het begin van de coronacrisis zet de regio in op een combinatie van activiteiten. Met de bedoeling om zowel de economie als de arbeidsmarkt te behouden en te herstellen. En met het perspectief van ondernemers en inwoners voorop. Via publiek-private initiatieven als de Regio Zwolle Brigade en ‘Groei Vooruit’, helpt men ondernemers door de crisis. ‘Groei vooruit’ is onderdeel van de Human Capital Agenda Regio Zwolle. Ook helpt men zoveel mogelijk mensen aan nieuw werk en ontwikkelperspectief via scholingsvouchers of loopbaancoaching. De aanpak is een succes, meer dan 1,600 inwoners hebben zich reeds gemeld voor ondersteuning. Aan de hand van praktijksituaties is besproken welke maatregelen en activiteiten goed en minder goed werken en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

De wethouder

René de Heer: “in Regio Zwolle werken we al geruime tijd met verschillende regionale partners, gemeenten, provincies en het Rijk aan het versterken van de economie. We willen mensen in hun ontwikkeling steunen in een snel veranderende arbeidsmarkt. Dat komt vanuit het stevige fundament dat we hebben.”

“We hebben een vraaggerichte crisis- en herstelaanpak ontwikkeld, met één loket waar inwoners en ondernemers terecht kunnen.” Wethouder René de Heer

“Onze aanpak is hands-on. Zo hielden we een regionale belactie onder circa 2000 getroffen ondernemers. We weten hoe ondernemers er voor staan en welke gerichte acties nodig zijn.  En we staan ondernemers bij in vraagstukken rond solvabiliteit, liquiditeit en personeel. Zowel Koningin Máxima als Geert ten Dam bevestigde het belang van snel handelen, één aanspreekpunt op het gebied van leren en ontwikkelen én het aandacht geven aan de kleinere ondernemingen met minder dan 9 medewerkers. We blijven ons hier onverkort en met alle partners in Regio Zwolle voor inzetten.”

Gesprek

Het gezelschap sloot het werkbezoek af met een gesprek met bestuurders van partnerorganisaties van Regio Zwolle. Tijs de Bree, gedeputeerde Arbeidsmarkt van de provincie Overijssel en Laurens de Lange voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle waren aanwezig. Ook waren Theo Rietkerk voorzitter Zwolse8 (de regionale samenwerking van mbo- en hbo-scholen) en Marjolijn ten Hoonte directeur MVO Randstad er bij. Zij bespraken de samenwerking en de ontwikkelingen op de korte en lange termijn.

Tijs de Bree: “Het werk van mensen verandert voortdurend en dat zien we tijdens de coronacrisis natuurlijk ook. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren in om-, her- en bijscholing. Het was waardevol om vandaag goede ervaringen uit te wisselen en wat er verbeterd kan worden.”
Koningin Máxima houdt samen met de SER regelmatig werkbezoeken om zicht te krijgen op wat er speelt bij mkb ondernemers rond personele uitdagingen en welke regionale initiatieven er zijn om werkgevers, werkenden en werkzoekenden te helpen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button