BouwNieuws uit ZwolleVoorpagina

Kantoren aan de Schuttevaerkade maken mogelijk plaats voor woningen

Zwolle – Er liggen plannen om het kantoorgebouw aan de Schuttervaerkade 80-88 in Zwolle te vervangen voor nieuwe woningen. Om dit mogelijk te maken, heeft vastgoedontwikkelaar Slokker in overleg met de gemeente een stedenbouwkundig ontwikkelplan opgesteld. Het college legt dit plan nu voor aan de gemeenteraad. Die neemt uiteindelijk een besluit over het voorgestelde plan.

Het betreffende kantoorgebouw komt uit 1976. Het plan is om op deze locatie ruim honderd woningen te realiseren. Als de raad instemt met het stedenbouwkundig ontwikkelingsplan, is wijziging van het bestemmingsplan de volgende stap. Daarover neemt de raad vervolgens ook een besluit. Als de raad akkoord gaat met het gewijzigde bestemmingsplan kan de bouw mogelijk in 2022 starten.

Woningen in plaats van kantoren

De vraag naar woningen in Zwolle is hoog. Lege kantoorruimte vervangen voor woningen vermindert de druk op de woningmarkt. Het kantoorgebouw aan de Schuttevaerkade 80-88 ligt aan de stadsgracht en heeft uitzicht op de middeleeuwse binnenstad. Het is hiermee voor veel mensen een mooie locatie om te wonen.

Voor meerdere woningen zal een zogenaamde zelfbewoningsplicht gelden. Dit voorkomt dat de huizen worden verkocht om vervolgens weer te verhuren. Door deze regel krijgen starters en mensen met een lager inkomen een betere kans op de Zwolse woningmarkt.

Nieuwbouw passend in de omgeving

Het ontwerp van de nieuwe woningen bestaat uit meerdere woongebouwen met verschillende hoogtes en groottes. Bij het ontwerpen van de woningen is gekeken naar de samenhang met de bebouwing in de omgeving, zoals de studentenappartementen aan het Talentenplein en de gebouwen aan de overzijde van het water in het Kraanbolwerk.

Woningen voor verschillende woonwensen

Het voorstel is om naast een aantal woningen met een eigen tuin, vooral verschillende appartementen te bouwen. Woningen in verschillende grootte en prijsklasses. Aanvankelijk zouden dit vooral middeldure en duurdere appartementen worden, maar dit is gewijzigd. De gemeente heeft met de ontwikkelkaar afgesproken dat er ook goedkopere koopwoningen moeten worden gebouwd. Dat is nu in het voorgestelde plan opgenomen.

Meer groen

Nu er plannen liggen om deze plek aan te pakken, is er ook gekeken hoe dit gebied aantrekkelijker en groener kan worden. Bijvoorbeeld door auto’s straks gedeeltelijk onder de nieuwe gebouwen te parkeren en te kiezen voor een groene omgeving tussen de gebouwen. In het stedenbouwkundig ontwikkelplan is dan ook een groenplan opgenomen. De openbare groene buitenruimte is straks een plek waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Tegelijkertijd zijn de planten en bloemen belangrijk om de biodiversiteit in Dieze te vergroten. Ook is er rekening gehouden met bijvoorbeeld hevige regenbuien, deze kunnen worden opgevangen in de binnentuin.

Er zijn veel open ruimtes tussen de gebouwen. Dit draagt bij aan een betere verbinding tussen de stadsgracht en de de wijk Dieze. Hierbij wordt er vooruit gekeken om op termijn de singelstructuur langs de gracht te vergroenen.
Door de positie van de gebouwen ontstaan er verschillende doorkijkjes, zodat er bijvoorbeeld zicht op het water van de stadsgracht ontstaat.

Omwonenden

Eind 2019 is voor omwonenden een informatieavond georganiseerd. Daarna zijn omwonenden, i.v.m. de coronamaatregelen, via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden en vonden gesprekken digitaal plaats. De ontwikkelaar en de gemeente blijven omwonenden gedurende het verdere verloop van het project informeren en betrekken.

Vervolgstappen

Lees meer over het proces via Zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button