KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Isala start wetenschappelijk onderzoek Cardiologie op

Herinrichting onderzoekspraktijk

Zwolle – Isala gaat al het cardiologische wetenschappelijk onderzoek zelf uitvoeren en verbreekt de banden met onderzoeksbureau Diagram B.V. Na het opnieuw inrichten van de onderzoekspraktijk, start het cardiologisch wetenschappelijk onderzoek in fases weer op.

Isala neemt deze maatregelen na aanbevelingen van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI). Deze commissie deed sinds juni 2022 onderzoek naar de wetenschappelijke integriteit van alle lopende cardiologische studies in Isala naar aanleiding van een fraudeonderzoek waar twee cardiologen bij betrokken zijn.

In september 2022 concludeerde de CWI in een tussenrapportage al dat de administratieve en financiële afhandeling van enkele onderzoeken onvolledig was. De aanbevelingen uit deze tussenrapportage waren voor Isala aanleiding voor een flink aantal verbetermaatregelen. In januari 2023 kwam de CWI met een eindrapport. Het rapport bevestigt de uitkomsten van het tussenrapport en biedt goede aanknopingspunten voor verbeteringen.

Herinrichten van procedures en administratie

De eindrapportage spreekt zich opnieuw duidelijk uit over tekortschietende procedures en gebrekkige administratie en declaratie van lopende studies bij de Cardiologie. Na het verschijnen van het tussenrapport in september 2022 heeft Isala verbeteringen voor de procedurele en financiële administratie opgepakt. Op dit moment legt ze de laatste hand aan de herinrichting van het wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat in constructieve samenwerking met de vakgroep Cardiologie.

Daarnaast gaat Isala alle wetenschappelijke cardiologische studies in eigen beheer uitvoeren, met eigen researchverpleegkundigen en dataverzameling. Voorheen voerde Diagram B.V. het wetenschappelijk cardiologisch onderzoek uit.

Bij het vernieuwen van de onderzoekspraktijk hoort ook het verbeteren van de begeleiding van promovendi in Isala. Hiervoor gaat ze intensiever samenwerken met het UMCG. Promovendi worden onderdeel van een onderzoeksgroep. Daarnaast ziet zij erop toe dat haar cardiologen de spelregels voor wetenschappelijk onderzoek naleven. De expertise van de vakgroep Cardiologie wordt tevens versterkt door de nieuwe cardiologen die vanaf april bij Isala komen werken.

Samenwerking Diagram stopt

De afgelopen maanden is gezocht naar een mogelijkheid voor hernieuwde samenwerking met Diagram B.V. Uitgangspunt was: volledige transparantie van het hele onderzoeksproces inclusief de geldstromen, zowel van lopende als van afgeronde studies. Diagram wil niet aan de gestelde voorwaarden voldoen. Daarom ziet de Raad van Bestuur geen basis voor verdere samenwerking en verbreekt Isala alle banden met Diagram. Op dit moment ontvlecht Isala de bedrijfsonderdelen en activiteiten waarop ze samenwerkt. Dit betreft zowel de lopende onderzoeken als de ICT-omgeving die wetenschappelijk onderzoek mogelijk maakt.

Studies in fases opgestart

De komende maanden start zij de lopende studies gefaseerd weer op. Per onderzoek bekijkt men met de betrokken partijen, zoals de sponsor van een onderzoek en onderzoeksleider, hoe ze zo snel mogelijk de verbeteringen en aangescherpte eisen kan doorvoeren om de onderzoeken daarna weer op te kunnen starten.

Zodra een onderzoek weer start, kunnen nieuwe patiënten weer meedoen. Voor patiënten die nu meedoen aan een cardiologische studie is er geen verandering in hun behandeling. Deze patiënten worden momenteel volgens het studieprotocol verder gevolgd om de kwaliteit van zorg te garanderen.

Wetenschappelijk onderzoek belangrijk voor kwaliteit van zorg

Het is belangrijk om het wetenschappelijk onderzoek, onder de juiste omstandigheden, weer op te starten omdat Isala dankzij dit onderzoek meer inzicht krijgt in de behandelmogelijkheden en effecten van de behandeling van hart- en vaatziekten. Met het doen van wetenschappelijk onderzoek zijn patiënten ook in de toekomst verzekerd van de best mogelijke kwaliteit van zorg.

Lees ook

Isala verlengt maatregelen bij wetenschappelijk onderzoek Cardiologie (23 september 2022)

Bron
isala

Gerelateerde artikelen

Back to top button