Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Investeer duurzaam in Zwolse woningen

Zwolle – Veel Zwollenaren zouden graag stappen zetten in de energietransitie. Ze willen bijvoorbeeld hun huis isoleren, maar hebben daarvoor niet de financiële middelen. “Nu we de begroting voor 2021 bespreken, zie ik kans om geld te reserveren voor deze groep Zwollenaren”, zegt raadslid Mart oude Egbrink.

Omdat nu in de begroting een voorstel wordt gedaan voor een strategische investeringsagenda met een bijbehorend investeringsfonds, wil de PvdA zicht hebben hoe het college subsidies gaat vrijmaken voor de isolatie van woningen. oude Egbrink legt uit: “We lopen in Zwolle achter bij de verduurzaming van woningen. Enkele wijken zijn aangewezen als leidend in de energietransitie. Inwoners in Berkum, Holtenbroek en de Aalanden zijn de komende jaren aan de beurt als het gaat over de warmtetransitie. Maar ook in Dieze, Stadshagen, Westenholte en Zwolle-Zuid zijn vele Zwollenaren die aan de slag willen. Een succesvolle energietranstitie begint juist daar. Dat gaat namelijk over het creëren van een beweging waarbij iedereen mee kan doen. Zowel de Zwollenaar die wel wil, maar niet de middelen heeft; als de Zwollenaar die wel de middelen heeft, maar niet weet waar die moet beginnen.”

De PvdA ziet mogelijkheden zodat iedereen aan de slag kan met verduurzaming. “Daarmee creëren we banen, gaan we energiearmoede tegen en krijgen we de duurzaamheidsbeweging verder op gang. En niet te vergeten, dit sluit ook perfect aan bij de renovatiegolf van woningen die de Europese Commissie wil betalen uit het crisis- en herstelfonds. Dus benut die kans op Europees geld hiervoor”, zegt oude Egbrink.

In juni vroeg de PvdA het college ook al om maximaal in te spelen op de kansen die Europa, via de Europese Meerjarenbegroting, de Green Deal en het Europees Herstelfonds, voor (de regio) Zwolle biedt. De gemeenteraad zei toen dat ze akkoord gingen met het voorstel van de PvdA om snel aan de slag te gaan om concrete plannen te ontwikkelen. Voorstellen die gaan over een duurzaam economisch herstel waarvoor een beroep kan worden gedaan op Europese, landelijke en provinciale (financiële) middelen. “Gebruik die mogelijkheden, want alleen zo komen we samen duurzaam uit de crisis”, besluit oude Egbrink.

Gerelateerde artikelen

Back to top button