EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Hoe Spoorzone-Hanzeland een (inter)nationale toplocatie moet worden

Stedelijk woon-werkgebied vergt investering van 55 miljoen euro

Zwolle – Het gebied Spoorzone-Hanzeland in Zwolle moet een innovatiedistrict worden voor (internationale) bedrijven  en tegelijkertijd een woon- en verblijfslocatie voor zogenaamde nieuwe stedelingen. Dit staat in de toekomstschets die het stadsbestuur voorstelt aan de gemeenteraad.  Hierin staat hoe het Spoorzone-Hanzeland gebied binnen nu en 10 jaar moet worden.

Aanzuigende werking investeerders

Er wordt al langere tijd gewerkt aan de verbetering van het stationsgebied. De bouw van de busbrug, het nieuwe busstation en de fietsenkelder zijn daar voorbeelden van. Het stadsbestuur wil ook de zuidkant van het station, het Hanzeland, verder ontwikkelen. Het gebied is in trek bij  investeerders door de aantrekkende economie. Dat vraagt om een duidelijke ontwikkelingsrichting.

Het moet een plek worden voor kenniswerkers, studenten en jongeren. Maar ook een top-vestigingslocatie voor nationale en internationale innovatie in handel, technologie, logistiek en design. “Het moderne Hanzeland vormt straks door de combinatie van wonen en werken, samen met de historische binnenstad, het hart van de stad!”,  aldus Anker.

Hanzeland is een uitgelezen plek om nieuwe stedelijke woon-werkmilieus te maken, waarmee we talent aan de stad blijven binden en onze internationale positie versterken Ed Anker, Wethouder Spoorzone

 

Ontwikkelingsrichting

1. Mengen van functies wonen, werken en studeren

Alle voorwaarden voor groei en innovatie zijn in Spoorzone-Hanzeland aanwezig, zo staat in de visie. Onderwijs, ondernemers en overheid zijn ruimschoots vertegenwoordigd. Maar ze zijn nog te veel van elkaar gescheiden: nergens anders in Zwolle staan zoveel hekken. Economische innovatie heeft interactie nodig, en ontmoetingen. Van kleine starters en grote gevestigde bedrijven, van onderwijs en bedrijfsleven, van creatieve en ondernemende mensen, uit Zwolle en van ver daarbuiten. ‘Mix to the max’ luidt het devies. Menging van functies als wonen, werken en studeren, zal gaan zorgen voor levendigheid, dynamiek, interactie en innovatie, ook buiten kantooruren.

Hanzeland – Spoorzone – Foto: © Peter Denekamp

2. Afgestudeerd talent vasthouden  met 1000 extra woningen

Met minstens duizend extra woningen, bovenop de huidige zeshonderd, wil Zwolle straks in Spoorzone-Hanzeland afgestudeerd talent vasthouden en bovendien een al-ternatief bieden voor ‘nieuwe stedelingen’ uit Amsterdam en Utrecht. Deze jongere en oudere stedelingen wonen graag in een stadse omgeving met veel voorzieningen bui-tenshuis. Een eetcafé op de hoek, een koffiebar als werkplek, een gedeelde daktuin of binnenhof, een deelauto in de buurt. Zó verandert Hanzeland van een zakenbuurt ‘achter het station’, in een gemengd stedelijk woonwerkgebied.

Hanzeland – Spoorzone – Foto: © Peter Denekamp

3. Klimaatbestendig, energieneutraal, circulaire economie

De zogenoemde KEC-ambities van Zwolle (in 2050 klimaatbestendig en energieneutraal; werken aan een circulaire economie) krijgen in Spoorzone-Hanzeland veel aandacht. Ze bieden aanknopingspunten voor innovatie en nieuwe economische impulsen. Maar er is ook aanleiding voor: op warme dagen is het stenen Lübeckplein 8°C warmer dan de groene en waterrijke binnenstad. Door de groenblauwe structuur in Hanzeland te herstellen, moet dat verschil worden tenietgedaan en kan ook wateroverlast uit As-sendorp worden afgevoerd.

Engel op Grote Markt Zwolle – Foto: © Peter Denekamp

4. ‘Engelenpad’- iedere 250 meter beleving

Van de aartsengel Michaël, bovenop de Grote Kerk, tot in het Engelse Werk, loopt straks het denkbeeldige ‘Engelenpad’, dwars door Spoorzone-Hanzeland. De route verbindt bestemmingen en iconische plekken die het gebied bijzonder maken. Wandelaars gaan van de Grote Kerk, langs de grachten en over de nieuwe stationspasserelle naar Hanzeplein, Windesheim en het Engelse Werk. Elke 250 meter moet er door ‘placemaking’ iets bijzonders te zien of beleven zijn, zoals horeca, kunstwerken, evenementen of iconische bruggen en pleinen. Het Engelenpad vormt straks de levensader van Spoorzone-Hanzeland.

55 miljoen euro

De plannen zijn ambitieus en vergen een geschatte investering van € 55 miljoen voor de komende 5 tot 10 jaar. Alles in één keer uitvoeren, is eenvoudig niet realistisch. Na akkoord van de gemeenteraad, zal de strategische agenda worden uitgewerkt in deel-plannen per gebied. Hierbij betrekt de gemeente bewoners en andere belanghebben-den. Prioriteit wordt gegeven aan het gebied bij het station en de werkplaatsen, het gebied tussen spoor, Veerallee en de Hanzebadlocatie.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button