KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Het onverwachte van de acute psychiatrie

Zwolle – De politie kreeg vorig jaar een recordaantal meldingen binnen van overlast door personen met verward gedrag, blijkt uit een onderzoek van het ANP. Die toename merken psychiaters Cherryl van Alst en Inge Konings ook. Maar een verwarde patiënt is niet meteen een psychiatrische patiënt.

‘Het onverwachte van de acute psychiatrie is zo mooi’, vertelt Cherryl glimlachend. Ze is dit jaar gestart in Isala. ‘Als je hier werkt dan moet je hart hier ook liggen en je moet van een uitdaging houden.’ Haar collega Inge, 6 jaar werkzaam bij Isala, vult aan: ‘Je weet nooit hoe een dag eruit ziet. We moeten in een kort tijdsbestek een inschatting maken van wat een patiënt nodig heeft.’

Ondersteuning

Verwardheid betekent niet direct opname op de Medisch psychiatrische unit (MPU). Inge: ‘Wij maken een inschatting of een patiënt verward is door een psychiatrisch toestandsbeeld of dat een onderliggende ziekte meer op de voorgrond staat. Een patiënt kan bijvoorbeeld ook verward raken door een delier of een intoxicatie met drugs.’ Cherryl voegt toe: ‘Dan ben je niet meteen een psychiatrische patiënt. Het belangrijkste is dan dat het lichamelijk lijden wordt behandeld, dan gaat het delier weg. Op die momenten zijn we er natuurlijk wel voor ondersteuning. Wij denken dan graag mee wat nodig is om een patiënt te verplegen op een reguliere afdeling.’

Suïcidepoging

De twee psychiaters zijn tijdens de dienst regelmatig te vinden op de Spoedeisende hulp, vertellen ze. ‘We zien bijvoorbeeld geregeld patiënten die een suïcidepoging hebben gedaan’, licht Inge toe. ‘Dat zijn vaak patiënten met een acuut psychiatrisch toestandsbeeld. Samen met de artsen en/of de crisisdienst schatten we, afhankelijk van de lichamelijke zorgbehoefte, in wat de meest passende zorg is.’ Het gebeurt regelmatig dat de patiënt opgenomen wordt op de MPU. ‘Maar als een patiënt ernstige lichamelijke klachten heeft, is een opname op de MPU lastig’, beaamt Cherryl. ‘Op onze afdeling hebben we bijvoorbeeld geen hartbewaking en we kunnen niet oneindig patiënten opnemen. We hebben 17 bedden, waarvan 9 op de gesloten afdeling.’

Complex

In de afgelopen jaren zijn de problemen van patiënten complexer geworden, aldus de collega’s. Een suïcidepoging buiten kantoortijden komt nu aanzienlijk meer voor dan een aantal jaren geleden. ‘Patiënten met een psychiatrische aandoening leven langer en wonen langer thuis. Daarnaast is de opnamecapaciteit bij de GGZ of verslavingszorg afgenomen’, legt Inge uit. Ook gebeurt er nu veel in de avonden en in de nachten. Cherryl: ‘We leven ook in een 24-uurs maatschappij, dat zien we hier in het ziekenhuis terug. Daarnaast is er een toename van synthetische drugs, ook daardoor zien we meer verwarde mensen op de SEH’

Samenwerking

Op de vraag wat het belangrijkste aspect is van hun werk bij de acute psychiatrie hoeven de collega’s niet lang na te denken. ‘Samenwerken’, klinkt het eensgezind. ‘Met andere specialismen binnen het ziekenhuis, maar we werken ook veel samen met de crisisdiensten van Dimence, GGZ centraal, GGNet en GGZ Drenthe’, somt Cherryl op. Ook spelen de familieleden van de patiënt een grote rol bij de opvang in de acute fase. Inge: ‘We hebben de familie hard nodig om een goed beeld te krijgen van de patiënt en welke zorg hij of zij nodig heeft.’

Bron
Isala

Gerelateerde artikelen

Back to top button