Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Hessenpoort mogelijk locatie nieuwe energieprojecten

Zwolle – Zwolle en haar noordelijke en oostelijke buurgemeenten dragen fors bij aan de opwek van duurzame energie. De komende decennia wordt er gewerkt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, waaronder aardgasvrij Zwolle in 2050. Maar voor nieuwe energieprojecten is ruimte nodig. Het idee is om aan de rand van Hessenpoort de komende jaren verschillende energieprojecten te clusteren, want daar is ruimte op en nabij het bedrijventerrein volgens de gemeente.

Op en nabij het bedrijventerrein Hessenpoort is ruimte voor twee alternatieven voor aardgas: waterstof en groen gas. Daarnaast is er plek voor meer capaciteit en verzwaring van elektriciteitsnetten. Door de verzwaring en uitbereiding kunnen er meer grote zonnedaken worden aangesloten.

Alternatieven voor gas

Enexis Netbeheer, TenneT, de provincie Overijssel, gemeente Dalfsen en gemeente Zwolle onderzoeken mogelijkheden voor een regionaal energiecluster. In het cluster komt een energie hub die duurzaam opgewerkte stroom in waterstof omzet en een industriële groen gasinstallatie. Het waterstof is voornamelijk voor transport en bedrijven in de regio. Groen gas is voor oudere panden, zoals in de Zwolse binnenstad.

Uitbreiding capaciteit elektriciteitsnetwerk

TenneT en Enexis Netbeheer bouwen samen een nieuw hoogspanningsstation. TenneT en Enexis Netbeheer breiden bovendien de al bestaande stations bij Hessenpoort uit. De nieuwbouw en uitbreidingen zijn noodzakelijk om de huidige en nog te verwachten toename van duurzaam opgewekte stroom via het elektriciteitsnetwerk te kunnen verwerken.

Onderzoek naar haalbaarheid

De voorkeursplek voor het energiecluster is het gebied direct naast bedrijventerrein Hessenpoort achter Rova en de zone aan weerszijden van de spoorlijn richting het noorden. Het sluit aan op de al bestaande voorziening van TenneT en Enexis Netbeheer. De partijen onderzoeken de komende maanden of het financieel en technisch haalbaar is om hier een cluster te maken. Ook worden er door de partijen gesprekken gevoerd met omwonenden en omliggende bedrijven. Als alles volgens planning verloopt is eind dit jaar meer duidelijk over de haalbaarheid van een energiecluster nabij Hessenpoort en zullen de plannen verder worden uitgewerkt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button