EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Gerichte re-integratie aanpak haalt ruim 400 mensen uit bijstand

In 2013 werden 405 Zwolse huishoudens bijstandsonafhankelijk. Hiermee werd de doelstelling om 390 huishoudens in 2013 bijstandsonafhankelijk te maken gehaald. De gemeente Zwolle heeft in 2013 een beter uitstroomresultaat van WWB-gerechtigden richting werk gerealiseerd dan in 2012, óók ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In 2012 lag het aantal mensen dat uitstroomde van bijstand naar werk in loondienst nog 23 procent lager.

Dit blijkt uit de evaluatie naar de effectiviteit van de re-integratietrajecten over de periode juni 2012 en 1 januari 2014. Er is voor deze periode gekozen omdat de gemeente Zwolle vanaf 2012 steeds meer in eigen beheer de re-integratietrajecten uitvoert.

Zwolle werkt

De zogenoemde Zwolle werkt aanpak is een methodische aanpak voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kern van de begeleiding is dat met oog voor de persoonlijke wensen van de werkzoekende een koers wordt uitgezet die leidt naar werk.

De Workfastmethode wordt in 2015 een onderdeel van de Zwolle werkt aanpak. De samenwerking met het bedrijf Workfast wordt dan beëindigd. Deze intensieve methode  laat mensen fulltime solliciteren. In 2013 werden 574 trajecten beëindigd; 271 personen vonden werk, 229 aanvragen werden ingetrokken omdat de deelnemer recht had op een andere voorziening of niet meer aan de verplichting voldeed.

De pilot Voor arbeid en Kansen (VAK) wordt ook onderdeel van de Zwolle werkt aanpak. Het VAK kent een stevige samenwerking tussen werkzoekenden, werkgevers, het onderwijsveld en het werkgeverspunt. De werkzoekenden volgen branchegerichte cursussen waardoor de kansen op een reguliere betaalde baan toenemen. In de periode maart–november 2013 deden 72 personen mee aan de pilot. Na een halfjaar stroomde  57  deelnemers uit naar werk.

Zwolle doet mee

Naast het begeleiden naar betaald werk, zet de gemeente zich met partners in de stad in op meedoen naar vermogen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Pauropus in Diezerpoort. Hier werden bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt actief benaderd om mee te doen in de wijk. Van de 118 deelnemers heeft 38 procent grote vooruitgang geboekt. De grootste beweging die is gemaakt is van het hebben van sociale contacten (trede 2 op de participatieladder) aan het begin van het traject, naar het hebben van onbetaald werk aan het eind van het traject. (trede 4 op de participatieladder). Veel deelnemers zijn nu vrijwilliger bij wijkcentra of sportverenigingen. Deze pilot  wordt omgezet naar een methodiek die in andere wijken toegepast kan worden.

Meten is weten

De gemeente Zwolle doet met de Zwolle werkt aanpak mee aan de pilot ‘functioneel meten’ van Divosa en TNO. Op die manier worden de effecten van de re-integratietrajecten inzichtelijk en kunnen succesvolle elementen verder ontwikkeld worden.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button