KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVerkeer

Gemeente Zwolle bezig met toekomstbestendige en duurzame parkeerstrategie

Zwolle – De vragen van inwoners, de groei van de stad en de inbreiding met woningen dwingen Zwolle om op een nieuwe manier parkeerbeleid in te zetten. Door de Parkeerstrategie 2040 maakt de stad haar ambities om Zwolle leefbaar, gastvrij en bereikbaar te houden, mogelijk. Ze creëert daar waar nodig ruimte voor wonen, werken, voorzieningen, groen, spelen en aangenaam vertoeven in de stad. Dat blijkt uit een nota die wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Met de strategie heeft Zwolle heldere uitgangspunten voor de benodigde (openbare) ruimte voor stilstaande voertuigen (fiets, deelmobiliteit en auto) binnen de verschillende gebieden in Zwolle. Dit stelt de stad in staat om sneller en eenduidiger te handelen binnen de huidige en toekomstige gebiedsontwikkelingen.

Schaarse ruimte

De openbare ruimte is beperkt, daarom moet Zwolle anders omgaan met de invulling ervan. In vergelijking met zestig jaar geleden is het aantal inwoners van Zwolle verdubbeld. In diezelfde periode zijn er maar liefst twintig keer zoveel auto’s bijgekomen en dat stopt niet. Doorgaan op deze weg is geen optie en vraagt daarom om een andere kijk op de openbare ruimte. Een manier waarbij lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit meer aandacht krijgen (het STOMP-principe). De auto is dan gefaciliteerd op de plekken die men daar specifiek voor inricht, zoals mobihubs.

Zo zorgen ontwikkelaars dat de stad niet dichtslibt, maar leefbaar, toegankelijk, veilig, gastvrij én bereikbaar blijft. Tegelijkertijd speelt men hiermee in op ontwikkelingen zoals de vraag naar meer woningen, het veranderende klimaat en het toenemende aantal bezoekers.

Schone mobiliteit

Kern van de transitie is dat er meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers en voor schonere vormen van (deel)mobiliteit. Hierdoor komt er ruimte voor nieuwe woningen en voorzieningen. Zwolle vergroot zo ook de leefbaarheid en gezondheid voor haar inwoners en draagt bij aan een klimaatneutrale toekomst. Dit bereikt ze door de zes sturende maatregelen toe te passen uit de Parkeerstrategie 2040.

Dit zijn: uitbreiden van het gebied met betaald parkeren en parkeervergunningen, toepassen verschillende parkeertarieven, beperken uitgifte van parkeervergunningen, bouwen volgens passende mobiliteitsnormen, toepassing nieuwe aanpak voor de invoering van betaald parkeren en parkeervergunningen en faciliteren parkeeralternatieven in hubs.

Mobiliteitshubs

De Omgevingsvisie ‘Ons Zwolle van Morgen 2030’ beschrijft mobiliteitshubs als een belangrijk middel om de groei en ontwikkeling van de stad mogelijk te maken. Mobiliteitshubs zijn goed toegankelijke locaties voor bewoners, werknemers en bezoekers van de stad die aantrekkelijk zijn om hun reis te beginnen, eindigen of te vervolgen met verschillende (deel-) vervoermiddelen.

Maar een mobiliteitshub is meer. Het is een maatschappelijk knooppunt waar bijvoorbeeld ook het sociale netwerk en het energienetwerk samenkomen. De Parkeerstrategie 2040 schept de randvoorwaarden voor de mobiliteitshubs. In het 1e kwartaal 2024 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelstrategie mobiliteitshubs.

Om weerstand bij inwoners te beperken zal specifiek met de aandachtspunten die zij aandragen bij de verdere uitwerking van de parkeerstrategie zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Bij de verdere uitwerking zal de gemeente de participatieaanpak Hanza! toepassen.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button