Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Geluidsknop Megabase moet van rechter ver naar beneden

De voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel heeft zojuist bepaalt dat het geluidsniveau van het Megabase Outdoor evenement drastisch naar beneden moet. Dit hardstyle evenement vind plaats op 30 mei  in Park de Wezenlanden van 12.00 tot 24.00 uur.

Het equivalente geluidsniveau op de gevel van woningen mag niet meer mag bedragen dan 75 dB (A) (was 85 dB) 90 dB (C) (was 95dB).

Verzet 170 omwonenden

Omwonenden hadden zicht verzet tegen de in de door de gemeente Zwolle verleende ontheffing. De daarin opgenomen geluidsnormen (85 dB A en 95 dB C)) , zo stelden zij, waren veel te hoog zijn. Dit zou in hun huizen onduldbare hinder opleveren. Het gaat hierbij om 170 omwonenden die het verzoek mede hebben ingediend.

De gemeente Zwolle heeft in zijn overwegingen om de geluidnormen uit de Beleidsregel toe te staan vrijwel geen aandacht geschonken aan de belangen van omwonenden. De voorzieningenrechter achtte dit opmerkelijk, nu verweerder bij het Hardshock festival (red. harstyle evenement aan de Wythmenerplas) wel heeft gekozen voor het opleggen van lagere geluidsnormen, terwijl het aantal omwonenden daar veel lager is dan in de stedelijke omgeving en de afstand tussen het festivalterrein en deze betrokken woningen veel groter is.

‘De gevolgen voor omwonenden zijn bij een lawaaierig festival in Park de Wezenlanden veel groter dan bij de locatie Wijthemenerplas’, zo stelt de rechter. ‘Het feit dat zowel het bezwaarschrift als het verzoek om voorlopige voorziening door ongeveer 170 omwonenden is ingediend, onderstreept dit. Dat de gemeente een overgangsperiode voor bestaande dancefestivals hanteert is, achtte de rechter gelet op de belangen van de organisatoren (reeds gedane geldelijke investeringen) wel voorstelbaar.’

De eis van de omwonenden werd toegewezen.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button