Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Geen verbod op oude brommers voor binnenstad Zwolle

Zwolle – Brommers en snorfietsen met een bouwjaar voor 2011 worden niet verbannen uit de binnenstad van Zwolle. Dat laat het stadsbestuur weten in een nota aan de gemeenteraad. Vorig jaar kwam er een verzoek van de fracties van GroenLinks,  D66, PvdA en het CDA om de scooters van 9 jaar en ouder te weren uit het centrum vanwege de luchtvervuiling. Het college vindt dit echter niet nodig omdat de luchtkwaliteit relatief goed, antwoord ze op het verzoek.

Fijnstof

De Zwolse politieke partijen zagen, in navolging van de steden Rotterdam, Nijmegen en Den Haag, een brommervrije zone in Zwolle wel zitten. Daarom vroegen ze eind juni 2020 aan het college om met een plan te komen voor het versneld terugdringen van fijnstof door oudere brommers en snorfietsen. Medici, hebben volgens de partijen,  al eerder de Tweede Kamer opgeroepen tot actie, omdat “scooters en
brommers een ernstige bedreiging vormen voor de volksgezondheid”. Juist brommers en snorfietsen van vóór 2011 stoten veel fijnstof uit, zo stellen de fracties in hun verzoek.

De motie veronderstelt dat de luchtkwaliteit in Zwolle verre van optimaal is. Het college nuanceert dit beeld College van B & W

 

Na onderzoek blijkt Zwolle geen voorstander te zijn van het plan om oude brommers te weren: ‘De motie veronderstelt dat de luchtkwaliteit in Zwolle verre van optimaal is. Het college nuanceert dit beeld’, zo staat in de nota aan de raad geschreven. De normen van de World Health Organisation (WHO) werden voor 2020 ruimschoots gehaald, aldus het college, en ook voldoet Zwolle aan de Nederlandse normen voor de luchtkwaliteit. Ook is het niet te achterhalen wat het aandeel is van scooters en brommers in de uitstoot van fijnstof; in de gehele stad en specifiek in het centrum. ‘De luchtkwaliteit is ook een regionale en landelijke aangelegenheid’.

Aangepaste normen WHO

Een paar weken voor het uitbrengen van de nota zijn aangepaste luchtkwaliteitsnormen vastgesteld door de WHO, die laten zien dat er noodzaak is tot verbetering van de luchtkwaliteit. Niet alleen inzet in Europa is nodig, maar ook inzet op lokaal niveau. Marco van Driel van D66 is daarom ook niet blij met de reactie van het college: “We willen dat de luchtkwaliteit beter wordt. We moeten alles aangrijpen om aan de klimaatcrisis te werken, want alle kleine beetjes helpen. Wat D66 betreft zou de binnenstad in de toekomst compleet vrij moeten zijn van verkeer op fossiele brandstof.”

GroenLinks raadslid Patrick Pelman, hoofdindiener van het verzoek destijds, is meer tevreden met het antwoord van het college: “Er zijn al wel mooie stappen gezet om te voldoen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Zo worden sinds corona auto’s en brommers in een groot deel van de binnenstad geweerd. Van GroenLinks mag er nog wel wat meer ambitie zijn om de luchtkwaliteit in de hele stad te verbeteren. Pelman verwijst daarmee naar het onlangs ingestelde verbod voor fietsers en bromfietsers in het gebied Melkmarkt – Grote Markt en Gasthuisplein – Nieuwe Markt.

Verkoopverbod

Nog geen verbod voor oude brommers dus in Zwolle. Wel zijn er landelijke ontwikkelingen. Vanaf 2025 mogen er geen nieuwe snorfietsen die op benzine rijden meer mogen worden verkocht. Daarnaast is het streven van het Rijk om vanaf 2030 ook de verkoop van bromfietsen op benzine te verbieden. ‘Daarmee neemt het aandeel vervuilende scooters en snorfietsen richting toekomst sowieso af.’, aldus het college.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button