Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

UPDATE Fundamenten romaanse kerk en imposante grafkelder gevonden onder Grote Kerk Zwolle

Zwolle – Er is een hele bijzondere vondst gedaan tijdens de restauratiewerkzaamheden in Academiehuis de Grote Kerk. Stadsarcheoloog Michael Klomp  is gestuit op de resten van de romaanse kerk van voor het jaar 1040.

Gebouwd op romaanse kerk

Academiehuis de Grote Kerk wordt grondig gerestaureerd: zowel binnen als buiten. Momenteel worden de vloeren gerestaureerd en tegelijkertijd archeologisch onderzoek uitgevoerd.  En toen bleek dus dat de kerk gebouwd is op eeuwenoud erfgoed. Het gaat om een nationaal spraakmakende vondst;  het werkelijke fundament van het Academiehuis.

Imposante grafkelder Van Haersoltes

Het blijkt dat de kerk ècht gebouwd is op eeuwenoud erfgoed; een romaanse kerk waar al in 1040 over geschreven wordt. In het vloerdeel waar de fundamenten gevonden zijn is op dit moment ook een imposante grafkelder blootgelegd. Deze behoort toe aan de van Haersoltes, het oude Overijsselse geslacht waarbij de leden sinds 1814 tot de Nederlandse adel behoren.

Museum ANNO in de Maak gaat samen met de Grote Kerk en de Gemeente Zwolle het verhaal dat bij deze vondst hoort verder onderzoeken.

Van Haersolte (ook: Van Haersolte tot/van den Doorn, Van Haersolte tot/van Yrst en Van Haersolte tot/van Haerst) is een oud adellijk geslacht uit Overijssel waarvan leden sinds 1814 behoren tot de Nederlandse adel van het koninkrijk. Geschiedenis De stamreeks begint met Goedert van Haersolte die vanaf 1433 wordt vermeld en tussen 1461 en 1464 overleed. In vroeger eeuwen verschenen leden al ten landdage of hadden zitting in de Ridderschap. Bij Souverein Besluit van 28 augustus 1814 werden twee, later nog een derde lid van het geslacht benoemd in ridderschappen waarmee zij en hun nageslacht gingen behoren tot de Nederlandse adel. In 1819 werd bij KB de titel van baron(es) voor leden van het geslacht erkend. Daarna bekleedden leden van dit geslacht posities op lokaal, provinciaal en landelijk bestuursniveau terwijl ze ook ambassadeur, jurist of hoogleraar werden, of dezulken aantrouwden. In 1994 waren er nog vier mannelijke telgen in leven, geboren in 1961 (de chef de famille, zonder kinderen), Roelof Arent Volkier baron van Haersolte (1919-2002) die geen nageslacht had, en een geboren in 1899 met diens zoon geboren in 1947, welke laatste ongehuwd was. Bron: Wikipedia

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button