Voorpagina

Fietskelder onder stationsplein en fietsflat moeten 12.000 fietsen bergen

Er moet een een grote fietsenkelder onder het stationsplein komen en een fietsflat aan de zuidkant van het station. Dat zijn volgens de gemeente, NS en ProRail de beste oplossing om het groeiende aantal fietsen bij het station op te vangen. Geld is er echter nog niet om dit te realiseren.

12.000 fietsen geparkeerd in 2030

Op dit moment zijn er bijna 7.000 stallingsplekken op straat rondom het station en in de fietsenkelders aan de Westerlaan en de Hanzelaan. Maar de partijen verwachten een flinke stijging tot wel 12.000 fietsen in 2030.

Het is de bedoeling de huidige fietsenkelder aan de Westerlaan uit te breiden met een nieuwe ondergrondse stalling onder het stationsplein. Met de bouw daarvan kan begonnen worden in 2018, als het nieuwe busperron aan de zuidzijde in gebruik is genomen. Daarnaast zijn ook extra plekken aan de Oosterlaan en Westerlaan nodig. Voor de zuidzijde gaat de voorkeur uit naar een transparante fietsflat direct naast de nieuwe stationstunnel, als meerlaagse, veilige oplossing.

50 % financiële bijdrage rijk

Geld verwachten de partijen te krijgen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze gaan hiervoor een aanvraag indien om het IenM voor 50 % te laten bijdragen in de kosten. Eind 2015 zullen Burgemeester en Wethouders de raad een voorstel voorleggen voor de financiering. Daar hoort dan ook een voorstel bij voor de exploitatie van de nieuwe fietsenstallingen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button