EconomieNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Fietsersbond over Primark: geen bezwaar wel kritisch

Fietsersbond-Zwolle heeft besloten geen officiële zienswijze of bezwaren in te dienen tegen de vestiging van Primark. Edwin Koster, voorzitter van de Fietsersbond-Zwolle: “Wij zijn er niet op uit ontwikkelingen in onze stad te vertragen. Wij willen juist meedenken, als het moet ook zeer kritisch, om zo Zwolle als fietsstad vooruit te helpen.”

Volgens de woordvoerder heeft de Fietsersbond de gemeente erop gewezen dat Primark bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning een bedrijfsvervoersplan dient te leveren. Dat plan is er inmiddels en is door de Fietsersbond tegen het licht gehouden.

Uit het plan blijkt dat Primark vrijwel geen enkele verantwoordelijkheid neemt of betrokkenheid toont voor wat betreft de gevolgen van de vestiging voor het fietsverkeer. Eigenlijk zegt Primark dat de gemeente dat maar moet oplossen.

Fietsparkeren voor Primark pand moet mogelijk blijven

Aan de hand van cijfers over bezoekersaantallen die door Primark zijn geleverd, aangevuld met gemeentelijke gegevens over de herkomst van bezoekers aan de binnenstad, heeft de Fietsersbond uitgerekend hoeveel fietsen daardoor extra in de omgeving moeten worden gestald. Die extra druk kan niet opgevangen worden in de bestaande stallingen. Om te voorkomen dat fietsen straks voor de deur van collega-detailhandelaren en verspreid over de Melkmarkt worden gestald stelt de Fietsersbond voor dat fietsparkeren voor het pand van Primark mogelijk blijft. Uitbreiding van het stallingsverbod van de Grote Markt naar de Melkmarkt is ongewenst, want op deze drukke locatie verdwijnen door de herinrichting van de Oude Vismarkt toch al een flink aantal stallingsplaatsen.

Primark neemt ook geen fysieke maatregelen om het eigen personeel (160 personen tijdens piekuren) tegemoet te komen in het stallen van fietsen bij de werkplek. (De eerder geplande fietsenkelder is uit de bouwplannen geschrapt). Het bedrijf zegt het personeel te instrueren om fietsen te plaatsen in de openbare stallingsruimten. Hierbij wordt gewezen op gemeentelijke plannen voor stallingen aan Gasthuisplein en Grote Kerkplein. Deze plannen zijn echter nog niet uitgewerkt en besluiten zijn nog niet genomen. Bovendien zijn die stallingen hard nodig om de huidige en toekomstige fietsparkeernood op te lossen.

Verwachting: 50 % personeel Primark komt op de fiets

“Daarnaast weten we uit ervaring dat uitsluitend verwijzen naar fietsparkeerplaatsen niet
werkt. Fietsers laten zich niet snel sturen. Kom met goede alternatieven, verleid de fietsers met comfort, dan kun je ook serieus handhaven,” aldus Edwin Koster.
Uit het vervoersplan blijkt dat Primark denkt dat 80 procent van het aantal personeelsleden met het openbaar vervoer komt. Dat is volgens de Fietsersbond niet reëel. In Zwolle liggen de verhoudingen heel anders. Primark rekent op personeel in de categorie jong en laag-ingeschaald. Het valt dan eerder te verwachten dat zeker 50 procent van het personeel, afkomstig uit Zwolle, op de fiets naar het werk komt. Dat gaat problemen veroorzaken. Om dat te voorkomen stelt de Fietsersbond voor dat Primark, eventueel in samenwerking met andere bedrijven en de gemeente, de gesloten fietsenstalling onder het Maagjesbolwerk als personeelsstalling in gebruik neemt. In het kader van maatschappelijk ondernemen zou voor wat betreft de bedrijfsvoering gekeken kunnen worden naar de inzet van mensen met een arbeidsbeperking.

Aandacht voor fietsenstalling tijdens de bouw

Tot slot wil de Fietsersbond aandacht voor de fiets tijdens het slopen en bouwen aan de Melkmarkt. “Het kan niet zo zijn, dat de tijdelijke stallingen die langs het bouwterrein geplaatst zijn om de het verbod op stallen op de Grote Markt op te vangen, al die tijd onbereikbaar worden.”

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button