112 nieuwsNieuws uit ZwolleVoorpagina

Extra inzet op radicalisme en motorgangs met Zwols veiligheidsbeleid

Hoe gaat de gemeente Zwolle samen met de politie en andere partners in stad en regio de komende jaren de veiligheid in de stad handhaven: welke thema’s vinden burgemeester en wethouders belangrijk en welke ambities zijn er? Op die vragen geeft het college antwoord in de Veiligheidsvisie 2015-2018 voor Zwolle.

De visie wordt binnenkort besproken door de Zwolse gemeenteraad.

Veiligheid in wijken en bij evenementen

De komende jaren is er wat betreft de visie extra aandacht voor veiligheid in de wijken en bij evenementen, is er oog voor de eigen verantwoordelijkheid van Zwollenaren en wordt extra ingezet op radicalisme en ‘outlaw motor gangs’.

 

Ook in de Overijsselse hoofdstad is veiligheid een continue proces. Dat vraagt van de gemeente een actieve inzet van bestaande en eventueel nieuw te ontwikkelen middelen en werkwijzen. Uit de visie voor de komende jaren spreekt ook het duidelijke besef dat de interventies, instrumenten en bevoegdheden van de gemeente op veiligheidsterrein onderdeel vormen van een bredere aanpak. De thema’s voor de komende jaren komen voort uit een uitgebreide analyse: er is gebruik gemaakt van de landelijke Veiligheidsmonitor, het lokale Buurt voor Buurt-onderzoek, de gebiedsscan van de politie, van diverse andere rapportages en van gesprekken met deskundigen. Dat heeft geleid tot een visie op hoofdlijnen. Op basis van die visie wordt door de politie en andere partners een concrete, praktische aanpak georganiseerd. Zo is het Jaarplan 2015 van de Zwolse politie gebaseerd op onder meer de Veiligheidsvisie.

Thema’s en ambities

De thema’s en ambities die in de Overijsselse hoofdstad tot en met 2018 de belangrijkste veiligheidsopgaven vormen zijn:

  • Veiligheid & wijken en buurten: overlast, woninginbraken en hennepteelt wordt tegengegaan, Zwollenaren  voelen zich veilig in hun buurt.
  • Veiligheid & evenementen: door veiligheid goed te beleggen worden bij een toename van het aantal evenementen in de stad de risico’s niet groter.
  • Veiligheid & eigen verantwoordelijkheid: inwoners, ondernemers en organisaties krijgen de kans actief vorm te geven aan de veiligheid.
  • Veiligheid & radicalisme: radicalisering van inwoners van Zwolle wordt zoveel mogelijk voorkomen.
  • Veiligheid & Outlaw motorcycle gangs: criminele activiteiten en overlast door ‘OMG’s’  wordt in Zwolle actief tegengegaan.
  • Veiligheid & effecten veiligheidsinstrumenten: Zwolle heeft goed zicht op de effectiviteit van de eigen veiligheidsinstrumenten en -bevoegdheden.

Burgemeester Henk Jan Meijer, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid in de Overijsselse hoofdstad, is content met de visie: “Ook in onze stad gebeuren zaken die het veiligheidsgevoel van de Zwollenaren aan kunnen tasten. In dit stuk kan iedereen zien hoe wij ons gezamenlijk – met politie, met onze wijkwerkers, maar nadrukkelijk ook met de Zwollenaren zelf – de komende jaren sterk maken voor veilige, leefbare buurten. Ik verwacht dat deze visie een basis biedt waarmee professionals en burgers hun expertise en verantwoordelijkheidsgevoel in kunnen zetten.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button