AlgemeenNieuws uit ZwolleVoorpagina

Evaluatie snelheid in fietsstraten

Zwolle – Gemeente Zwolle heeft in oktober in vijf fietsstraten de snelheid van het gemotoriseerde verkeer gemeten. Dit naar aanleiding van klachten van omwonenden en weggebruikers over het snelheidsgedrag van gemotoriseerd verkeer in deze straten. De metingen zijn verricht in de Wilhelminasingel, de Tesselschadestraat, de Kamperweg, de Van Karnebeekstraat en de Zwarteweg. Dit zijn de fietsstraten waar meer auto’s, bussen en vrachtwagens rijden dan in de andere fietsstraten. Uit de metingen blijkt dat alleen op de Kamperweg structureel te hard wordt gereden.

In fietsstraten is de auto te gast en geldt voor gemotoriseerd verkeer de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Op de Kamperweg blijkt de gemiddelde snelheid een stuk hoger te liggen, namelijk 39 km/u. De huidige indeling van de weg; namelijk de ruime opzet, geen bebouwing en de lange overzichtelijke straat, nodigen kennelijk uit tot harder rijden. Gemeente Zwolle gaat in de eerste helft van 2019 verkennen welke aanpassingen aan de weg zelf mogelijk zijn om de snelheid van het verkeer omlaag te brengen.

Campagne in Wilhelminasingel en Tesselschadestraat

Op de Wilhelminasingel ligt de gemiddelde snelheid van de automobilisten overdag rond de 30 km/u, maar zijn er ook automobilisten die de maximumsnelheid nog overschrijden. Met name ’s avonds en ’s nachts wordt hier harder gereden. In overleg met de politie is daarom afgesproken dat de politie hier tijdens de rustige momenten een aantal keer gericht gaat controleren. Aanvullend zet de gemeente in op een campagne, om weggebruikers op de Wilhelminasingel te wijzen op de geldende maximumsnelheid.

In de Tesselschadestraat ligt de gemiddelde snelheid ook rond het toegestane aantal kilometers, maar ook hier is geconstateerd dat de maximumsnelheid is overschreden. De gereden snelheden vormen hier geen reden tot het nemen van verdere maatregelen. Wel gaat de gemeente ook in deze straat de weggebruikers via een campagne nog eens wijzen op de geldende maximumsnelheid.

Op de Van Karnebeekstraat en de Zwarteweg wordt door het overgrote deel van de automobilisten niet harder dan 30 km/u gereden. In deze fietsstraten worden daarom verder geen maatregelen genomen.

Fietsstraat Tesselschadestraat- Foto © Peter Denekamp

Gerelateerde artikelen

Back to top button