Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Earthship Lezing door wethouder Van As

Op dinsdag 28 oktober 2014 organiseert de Stichting Earthship een Earthship lezing, die verzorgd zal worden door de heer Filip van As, wethouder in de gemeente Zwolle. Zijn portefeuille beslaat de beleidsterreinen verkeer en mobiliteit, beheer openbare ruimte, milieu, groen en afval en duurzaamheid.

De Stichting Earthship heeft als doel het begrip duurzaamheid, in de meeste brede zin van het woord, uit te dragen in samenhang met de milieu-educatieve doelstelling van Doepark Nooterhof. Het Earthship vormt hierbij de verbindende factor. Hiervoor organiseert de Stichting onder andere de Earthship Lezingen met als thema duurzaamheid in relatie tot overheid, ondernemen, onderwijs en onderzoek.

Een duurzame dialoog
In zijn Earthship Lezing gaat de heer Van As kort in op zijn visie op duurzaamheid en wereldburgerschap. De komende periode zal tijd en aandacht gegeven worden aan de ontwikkeling van de duurzaamheidsagenda voor Zwolle. Hierover gaat de heer Van As op 28 oktober graag met u in gesprek. Een dialoog die hij vaker over dit onderwerp zal gaan voeren, net zoals dat met andere beleidsterreinen het geval zal zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button