Nieuws uit ZwolleVoorpagina

€285.170,- aan uitkeringsfraude opgespoord

2013-zwolle-logo

De sociale recherche van de gemeente Zwolle heeft het afgelopen kwartaal € 285.170,- aan uitkeringsfraude opgespoord. Van 21 personen is de bijstandsuitkering stopgezet omdat zij hun werkelijke woonsituatie niet hadden doorgegeven aan de sociale dienst. Door bestandskoppeling bleek dat verschillende personen naast hun uitkering inkomsten genoten die zij niet hadden doorgegeven. Zij fraudeerden voor € 56.872,-. Tegen twee personen is proces verbaal opgemaakt.
Uitkeringsfraude heeft vaak te maken met het niet doorgeven van de werkelijke woonsituatie. Dit bleek ook het geval bij een stel waarvan de vrouw beweerde alleen te wonen. Onderzoek bracht echter aan het licht dat zij al ruim twee jaar samenwoonde en dus ten onrechte
€ 60.735,- aan bijstand had ontvangen. Dit bedrag wordt van het stel teruggevorderd.
Werkelijke woonsituatie

Ook van een ander stel bleek de werkelijke woonsituatie anders dan bij de sociale dienst bekend was. De man en vrouw waren gescheiden en woonden sinds 2009 op papier op twee verschillende adressen in Zwolle. Feitelijk bleken de twee op hetzelfde adres te wonen. Door opzettelijk deze situatie te verzwijgen kregen zij ruim € 58.628,- ten onrechte aan bijstand. Dit bedrag wordt van beide personen teruggevorderd.

Samenwonen

Ook een andere Zwollenaar beweerde alleen te wonen op een eigen adres. In de praktijk bleek hij al ruim anderhalf jaar samen te wonen. De ruim € 24.231,- die hij zo ten onrechte ontving aan bijstand, wordt van hen teruggevorderd.

Vermogen

Een man kreeg bijstand, maar verzweeg dat hij over een zeker vermogen beschikte. Zijn uitkering is stopgezet. Ruim € 18.520,- wordt van hem teruggevorderd.
Inkomsten uit werk
Een andere Zwollenaar bleek vanaf 2009 te werken als zelfstandige. Zijn inkomsten verzweeg hij voor de gemeente. Van hem wordt ruim € 23.270,- teruggevorderd.

Gerelateerde artikelen

Back to top button