KabelkrantNieuws uit ZwolleRegioZorg & Welzijn

Doordecentralisatie maatschappelijke opvang

Zwolle – Regionaal bestaat samenwerking rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang binnen de
regio IJssel – Vecht. De samenwerking is geborgd binnen een convenant. Omdat dit convenant eindigt voor 2023 moet dit opnieuw worden vastgesteld. Dat staat in een nota die wethouder Dorrit de Jong stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Dit convenant heeft tot doel om de regionale samenwerking tussen de centrumgemeente en regiogemeenten IJssel-Vecht en tussen de regiogemeenten onderling nader te beschrijven en vast te leggen. Dit vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bieden van voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. En voor de toegang daartoe. Daarnaast versterkt deze herziening de samenwerking richting de doordecentralisatie per 1 januari 2024 rond de Norm voor Opdrachtgeverschap.

De centrumgemeente Zwolle houdt maximaal €2.324.582,- (Beschermd Wonen) en , €4334.882,-
(Maatschappelijk Opvang) van het rijksbudget voor de regio IJssel-Vecht beschikbaar. De gemeente heeft als taak maximale inspanningen te doen om zorg te dragen voor continuïteit en kwaliteit van beschermd wonen en maatschappelijke opvang evenals de toegang daartoe. Daarbij horen preventieve voorzieningen en woonmogelijkheden, onder de idee ‘van beschermd wonen naar beschermd thuis’. Vroegtijdig signalen opvangen en regionale toegang voor voorzieningen horen daar ook bij. Evenals een toezichthouder voor eventuele calamiteiten.

Iedere gemeente draagt zorg voor haar eigen uitvoeringsplan, maar wel onder samenwerking.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button