Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

‘Dijkversterking’ stadsdijken Zwolle definitief; dit gaat er gebeuren …

Hoogtepunten van het verhaal
  • Geen waterkering
  • Wel 'dijkversterking'
  • 45 miljoen goedkoper uit
  • Geen beheer extra technisch object
  • Geen versmalling nodig scheepvaartroute Zwarte Water
  • Bescherming tegen hoogwater Zwolle IJsselkanaal en Zwarte Water

Zwolle – Het waterschap WDO Delta kiest definitief voor een dijkversterking van de stadsdijken in Zwolle. Een dijkversterking kreeg  dinsdagmiddag de voorkeur van het bestuur boven het alternatief om een kering aan te brengen in het Zwartewater.

Dit betekent dat het Waterschap in 2020 aan de slag gaat met 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Deze stadsdijken moeten de stad beschermen tegen water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwarte Water. Op dit moment zijn de huidige dijken te laag, niet stevig genoeg of er stroomt te veel water onder door.

Ontwerpen voor dijkversterking verder uitwerken

Het ontwerp voor de dijkversterking is in hoofdlijnen gemaakt. Tot 2020 worden de ontwerpen voor de dijkversterking verder uitgewerkt. Het waterschap wil omwonenden graag hierin betrekken .  In 2024 moeten de stadsdijken van Zwolle versterk zijn.

Wat er gaat gebeuren

De volgende dijken aan het Zwolle IJsselkanaal en het Zwarte Water worden aangepakt:

Dijkversterking Bedrijventerrein Voorst

Bedrijventerrein Voorst

Bij  bedrijventerrein Voorst komen groene oevers. Doordat de dijk direct naast de bedrijven ligt krijgt de dijk een industrieel karakter. WDO Delta gaat proberen om fietsen en wandelen langs het water mogelijk te maken.

Dijkversterking Centrum ri. Holtenbroek

Centrum richting Holtenbroek

Tussen het centrum en Holtenbroek is de ruimte krap. Het waterschap zal  daarom technische constructies in de grond gebruiken om de dijk stevig genoeg te maken. Waar ruimte is krijgt de dijk een groene uitstraling. Met de gemeente Zwolle wordt nagedacht  om niet alleen de dijk te versterken maar ook een wandelboulevard te realiseren.

Dijkversterking dijk Holtenbroek en Wijkboerderij Klooienberg

Dijk Holtenbroek en Wijkboerderij Klooienberg

Langs de dijk Holtenbroek blijft de groene dijk langs het water zichtbaar. De verbreding vindt afwisselend plaats richting het water en de stad. Bij wijkboerderij Klooienberg in Holtenbroek vindt verbreding en verhoging van de  dijkplaats richting het water. Er wordt ruimte geboden aan recreatie en er wordt geprobeerd bestaande natuur zo veel mogelijk te behouden.

Dijkversterking bij Schippersinternaat

Schippersinternaat

Op sommige plekken is er helemaal geen ruimte beschikbaar voor de verbreding van de dijk. Op die plekken komen  constructies in de grond. Dit gaat bijvoorbeeld gebeuren ter hoogte van het Schippersinternaat.

Dijkversterking Westerveld uiterwaarden

Buitengebied Westerveld

In het buitengebied van Westerveld vindt de dijkversterking richting het Zwarte Water plaats in de uiterwaarden. Op sommige plaatsen zelfs onder de grond. Ook hier houdt WDO Delta rekening met natuurontwikkeling en recreatiegebruik.

50 miljoen goedkoper! De definitieve keuze voor dijkversterking werd dinsdagmiddag door het waterschap genomen tijdens de bestuursvergadering. Beide oplossingen zijn tegen elkaar afgewogen. “Doorslaggevend in de besluitvorming was dat de dijkversterking in aanleg en kosten voor beheer en onderhoud minimaal 45 miljoen goedkoper uitvalt. Ook hoeft het waterschap geen extra technisch object te beheren. Er is daarnaast bij een dijkversterking geen versmalling nodig op de scheepvaartroute van het Zwarte Water. Door deze argumenten wordt de dijkversterking voor zowel de korte als lange termijn als meest doelmatige oplossing gezien.”, zo stelt WDO Delta in een persbericht.

Informatiebijeenkomst

Op woensdagavond 18 oktober organiseert het waterschap een informatiebijeenkomst in wijkcentrum Holtenbroek. Alle belangstellenden worden uitgenodigd voor een toelichting op het besluit.

Gerelateerde artikelen

Back to top button