KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Dijkgraaf zoekt nieuwe bestuursleden voor “Tweede Kamer van het waterschap”

Zwolle – In aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2023 is Waterschap Drents Overijsselse
Delta (WDODelta) op zoek naar nieuwe bestuursleden die actief willen worden in het algemeen
bestuur. “Dit is zeg maar de Tweede Kamer van ons waterschap”, legt dijkgraaf Dirk-Siert
Schoonman uit. Daarom start op woensdag 13 april in Zwolle de cursus Actief voor het
waterschap. De cursus biedt deelnemers de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen
van WDODelta. Met deze cursus hoopt het waterschap mensen enthousiast te maken om actief
te worden in het bestuur. Aanmelden voor deze gratis cursus kan via
www.wdodelta.nl/verkiezingen

Dirk-Siert Schoonman kijkt alvast vooruit naar nieuwe bestuursleden: “Nieuwe mensen in het bestuur
nemen frisse en nieuwe ideeën mee. Dat is mooi, want we werken aan onze dijken, onze sloten en
kanalen en onze rioolwaterzuiveringen, maar bovendien dragen wij bij aan de klimaatrobuustheid van
ons gebied. Dit betekent dat we bestand moeten zijn tegen de extremen in het weer. Zowel tegen
teveel water als tegen te weinig, zoals de vele neerslag van enkele weken terug en de droge zomers die
we al hebben meegemaakt. Daarnaast werken wij aan de energietransitie, circulariteit en biodiversiteit.
Bestuurder zijn bij een waterschap is een verantwoordelijke en uitdagende taak. Steeds vaker is er een
rol voor ons waterschap bij grote maatschappelijke uitdagingen in Overijssel en Drenthe. Wie wil
ontdekken of dit iets voor hem of haar is, nodig ik van harte uit om deel te nemen aan de cursus.”
Voor wie is de cursus bedoeld?

Waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water. En voor de bescherming tegen teveel water.
Hoe? Dat leer je in de cursus Actief voor het waterschap. Deze cursus is voor alle inwoners binnen het
werkgebied van WDODelta die meer willen weten over de taken van het waterschap en mogelijk
interesse hebben zich hiervoor in te zetten, bijvoorbeeld als lid van het algemeen bestuur.

Programma

Het programma is zeer gevarieerd. Deelnemers aan de cursus vergroten hun theoretische kennis van
het waterschap en diens plaats in de Nederlandse politiek. Daarnaast is er aandacht voor het
verbeteren van vaardigheden, zoals effectief vergaderen. Theorie wordt afgewisseld met praktische
opdrachten. Gastdocenten geven presentaties, deelnemers wonen een deel van een vergadering bij en
ontmoeten natuurlijk diverse mensen die nu al actief zijn voor WDODelta, zoals de dijkgraaf en leden
van het dagelijks en algemeen bestuur.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Locatie: hoofdkantoor Waterschap Drents Overijsselse Delta,
Dokter van Deenweg 186 in Zwolle. Tijd: 19.30 – 22.00 uur.
1. Introductie en kennismaking (woensdagavond 13 april)

  • Hoe werkt het waterschap en waar werkt het waterschap aan?
  •  Gesprek met een aantal leden van het algemeen bestuur van het waterschap.

2. Politiek en besluitvorming (woensdagavond 20 april)

  •  Verkiezingen, politieke partijen en geborgde zetels
  • De besluitvorming binnen een waterschap
  • Vaktaal van het waterschap

3. Het algemeen bestuur (dinsdagavond 10 mei)

  • Taken en rollen van het algemeen bestuur
  •  Speeddaten met zittende algemeen bestuursleden
  • Financiën van het waterschap

4. Training effectief vergaderen (woensdagavond 18 mei)
(debat, presentatie van standpunten en gesprekstechnieken)
5. Bijwonen vergadering van het algemeen bestuur (dinsdagmiddag 31 mei)

Meer informatie?
De cursus Actief voor het waterschap is ontwikkeld door ProDemos en de Unie van Waterschappen.
Op www.wdodelta.nl/verkiezingen vindt u informatie over de cursus en over hoe geïnteresseerden zich
kunnen aanmelden.
Vragen?
Voor meer informatie en vragen kan contact worden opgenomen met het waterschap via 088 – 233
1200 of verkiezingen@wdodelta.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button