KabelkrantKunst & CultuurNieuws uit Zwolle

De Stad Verbeeldt kiest nieuw thema voor 2024

Talentontwikkeling in een veranderende samenleving

Zwolle – Na een succesvol verlopen 2023 kiest het artistiek team van De Stad Verbeeldt (DSV) opnieuw voor een actueel, maatschappelijk relevant thema: Talentontwikkeling in een veranderende samenleving. DSV gaat op zoek naar verhalen in stad en regio, verhalen van gewone mensen, die hun talenten ontwikkelen, iets willen betekenen voor de ander of andere mensen willen helpen.

Die iets willen starten en samen met anderen de verantwoordelijkheid nemen voor laagdrempelige projecten, of
het nu een muziekgezelschap is, een theaterstuk, een leesclub of een sportieve activiteit. Door samen te werken ontwikkelt men zichzelf en anderen. Zo draagt men bij aan een samenleving waarin men oog heeft voor elkaar.

Daarnaast gaat DSV gaat op zoek naar verhalen over klimaatverandering in de eigen wijk, stad of regio. Verhalen over initiatieven, die duurzaamheid bevorderen of gedragsverandering teweeg brengen. In januari 2024 hadden we te maken met spectaculair hoge waterstanden. Wat betekent de klimaatverandering op termijn voor de natuur, de scheepvaart, de dijken en de bewoners achter die dijken? Hoelang zijn we nog veilig?

DSV gaat deze activiteiten volgen en vertalen in audiovisuele verhalen zoals DSV dat al jaren doet. De output bestaat uit fotografische en multimediale producties, gemaakt door professionals en amateurs en ondersteund door onderwijs en culturele en maatschappelijke instellingen in Zwolle en de regio.

Beeld: Petra Mwaro-Jansen

Het thema Talentontwikkeling in een veranderende samenleving wordt uitgewerkt in twee programma’s:
– De maatschappij, dat zijn wij
– Klimaatverandering, dat doen wij

Foto- en filmwedstrijd Klimaatverandering, dat doen wij

Tot 1 april 2024 kunnen professionele fotografen, filmers, beeldmakers, amateurs hun foto’s of film insturen voor de foto- en filmwedstrijd Klimaatverandering, dat doen wij. De resultaten worden onderdeel van een groeiende verzameling beeldmateriaal dat een actueel beeld schetst van de klimaatproblematiek. Over twintig jaar interessant archiefmateriaal: immaterieel erfgoed begint bij iedere dag iets vastleggen voor de toekomst. https://www.destadverbeeldt.nl/wedstrijdtalentontwikkeling-in-een-veranderende-samenleving-2024.

Gerelateerde artikelen

Back to top button