KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Climate Campus wil klimatadaptatie in de regio versnellen

Zwolle – Dinsdagmiddag 12 december was er een symposium van de Zwolse Climate Campus over de manieren waarop de regio klimaatadaptatie en klimaatmitigatie  kan versnellen.

Netwerk

De Climate Campus is een netwerk van uiteenlopende partijen, van overheden, toonaangevende adviesbureaus, bedrijven, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties en zelfs inwoners en biedt unieke kansen om te onderzoeken hoe de regio Zwolle doorbraken kan maken met klimaatadaptatie doordat uiteenlopende partijen samen initiatieven starten.

Kennisbank

In het symposium waren er eerst twee sprekers en een aantal personen die kort hun project mochten pitchen. Renate Borne van de gemeente Zwolle vertelde over hoe de Climate Campus zich ontwikkelt, en hoe er een grote maatschappelijke opgave ligt, bijvoorbeeld met onderzoek. De Climate Campus wil de spin in het web zijn van alle klimaatadaptatie initiatieven. Ze is bezig een kennisbank op te zetten, zodat kennis snel beschikbaar kan zijn. Ook moet er gekeken worden welke behoeften er zijn aan nieuwe kennis. Subsidieregelingen staan op de agenda en er moeten 10.000 woningen klimaatbestendig worden in de regio.

Subsidieregelingen water, creativiteit, ict, community en onderzoek

Een spreker was Kimmy Pijl, die vanuit de gemeente Zwolle een pilot heeft opgezet met subsidieregelingen. Daar is wel een plafond voor, en zij hoopte dat op deze middag er projecten zich daarvoor zullen aanmelden. Het gaat om de disciplines water, creativiteit, ict, community en onderzoek.

Chantal Oudkerk-Pool stond op de Climate Campus namens de Nationale Adaptatie Strategie (NAS). Deze stamt uit 2016 en wordt de komende tijd geactualiseerd. De impact ervan komt naar alle projecten in het hele land. Die invloed ligt aan de harde kant: techniek en economie, maar ook aan de zachte kant: rechtvaardigheid, natuur en sociale impact. Ook van de nieuwe NAS is het doel de klimaatadaptatie te versnellen. Er gebeurt al wel veel, maar de urgentie is ook steeds groter.

Workshops

Na de spreekbeurten ging het gezelschap uiteen in kleinere groepen voor workshops en brainstorming. Dat ging om de onderwerpen deltagebied, aanpak hittestress en gedragsverandering. Na anderhalf uur praten kwamen de groepen weer bij elkaar om hun bevindingen te delen. Daarna was er nog tijd voor ontmoeting onder het genot van een borreltje.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button