Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Carbidschieten op twaalf locaties in Zwolle toegestaan

Anders dan (consumenten)vuurwerk mag carbidschieten in Zwolle op 31 december wel de gehele dag, maar alleen op een aantal aangewezen locaties in en rond de stad. Burgemeester en wethouders hebben een dertiental plekken in de stad aangewezen waar – onder voorwaarden – met carbid geschoten mag worden. Gewoon vuurwerk mag van 31 december 18.00 uur tot en met 1 januari 2016 02.00 uur afgestoken worden.

Bekijk ook vuurwerkverkoop Zwolle

De minimumleeftijd waarop in Zwolle met carbid geschoten mag worden is zestien jaar. Een bal is het enige toegestane projectiel.
De locaties waar de activiteit op 31 decembet is toegestaan zijn in grote lijnen dezelfde als tijdens de vorige jaarwisseling. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

 • De locatie in het Arsenaultplantsoen (Zwolle-Zuid) wordt verplaatst naar het trapveldje aan de Zandwetering
 • In Wijthmen wordt het niet-gebruikte terrein bij het Kulturhus ingewisseld voor een terrein aan de Woestijnenweg
 • In Windesheim wordt een al in gebruik zijnde locatie aan de Dorpstraat-Vrijhofweg-Veldweg aangewezen.

De gehele lijst met locaties waar van 31 december 2015 10.00 uur tot en met 1 januari 2016 02.00 uur met carbid geschoten mag worden is als volgt:

 • Berkum: het perceel begrensd door Nieuwe Vecht, Kuyerhuislaan, Tussen de Verlaten en een denkbeeldige lijn op 50 meter ten westen van het volkstuinencomplex
 • Diezerpoort: Park de Hogenkamp
 • Holtenbroek: Grasveld achter het Cruijffcourt aan de Palestrinalaan
 • Marslanden: Trainingsveld op sportcomplex De Marslanden
 • Stadshagen: Parkeerplaats nabij de Milligerplas (langs de Hasselterweg)
 • Westenholte: Tormentilweg
 • Wijthmen: Terrein aan de Woestijnenweg
 • Windesheim: Terrein aan de Dorpstraat-Vrijhofweg-Veldweg
 • Zwolle-Zuid: Ittersumerpark achter de IJsselcentraleweg; trapveldje langs de Zandwetering, langs het fietspad tussen Schellerbergweg en Campus; Oldenelerpark langs de Oldeneelweg; Schellerpark (op meer dan 25 meter van de kinderboerderij); Landsheerlaan (speelveld dat ligt tussen Ittersumpad en de Landsheerlaan tegenover sportpark Jo van Marle).

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button