KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Bestemmingsplanwijziging maakt regie op bijzondere woonvormen in Oosterenk mogelijk

Zwolle – Met een voorgenomen bestemmingsplanwijziging in Oosterenk wil de gemeente Zwolle de regie op bijzondere woonvormen in het gebied verbeteren. Om die regie te kunnen nemen, wordt de bestemmingsmogelijkheid ‘bijzondere woonvorm’ uit het bestemmingsplan gehaald. Bij de toekomstige ontwikkeling van Oosterenk, kan dan per gebied integraal worden afgewogen welke bestemmingen mogelijk en wenselijk zijn. Vragen die gaan spelen over flexwonen, bijzondere woonvormen en wonen in het algemeen worden straks per geval voorgelegd aan het college. De maatregel is nodig omdat de gemeente anders verzoeken voor bijzondere woonvormen in moet willigen, terwijl het gebied er zich niet voor leent.

Wethouder Rots hierover: “Om bijzondere woonvormen mogelijk te maken zijn er namelijk in de gebouwen maar vooral ook in de omgeving enorme aanpassingen nodig. We kunnen op basis van het geldende bestemmingsplan de woonkwaliteit niet goed garanderen. Door deze maatregel kunnen we de regie pakken op welke woonvormen er passen in het gebied”.

Maatregel nodig voor een goede functie van het gebied

Voor een goed functionerend woongebied is het van groot belang dat bewoners er prettig wonen en dat de directe omgeving daarop is ingericht. Bij bijzondere woonvormen moet je denken aan voorbeelden als woonvormen voor ouderen, mensen met een zorgvraag, wonen met begeleiding e.d. Deze woonvormen vragen om meer dan alleen om een inpandige transformatie van werkplekken naar (zorg)wonen. De buitenruimte en omgeving waar het pand staat is van groot belang voor de leef- en woonkwaliteit voor de toekomstige bewoners. De gemeente zit, samen met de stakeholders in het gebied, nog middenin het proces om te bepalen waar wonen een plek kan krijgen en welke vormen dat dan zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button