Nieuws uit ZwolleVideo NieuwsVoorpagina

(Audio)verslag informatiebijeenkomst opvang asielzoekers in IJsselhallen Zwolle

Gisteravond is in de IJsselhallen een informatiebijeenkomst gehouden over de opvang van 400 vluchtelingen. De avond was zeer goed bezocht door omwonenden en andere belangstellenden.
Burgemeester Meijer van Zwolle en Peter Siebes van het Coa (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) informeren de aanwezigen en beantwoorden vragen vanuit het publiek. Na afloop kunnen de bezoekers terecht bij drie stands van respectievelijk de gemeente Zwolle, het COA en een aanmelding voor vrijwilligers.

Opvangperiode 3 maanden

De avond start met een uitleg van Burgemeester Meijer over de benadering vanuit het COA en de reden dat hij toestemming heeft verleend voor onderdak van de vluchtelingen. (geluidsopname) Ook het tijdsbestek van de opvang komt aan de orde. In eerste instantie zal de opvang maximaal tot aan de kerstdagen duren, een periode van drie maanden. Mocht er een verlengingsaanvraag vanuit het COA binnenkomen dan zal de gemeente vooraf met de buurt in gesprek gaan hierover.

146 asielzoekers

Op dit moment zijn er 146 asielzoekers opgevangen in de IJsselhallen. In Zwolle zullen alleen mannen worden opgevangen en geen vrouwen of kinderen. Dit heeft onder andere te maken met de sanitaire voorzieningen die op dit moment beschikbaar zijn. Over een paar weken wordt er door gewisseld. Er is tot aan de kerst voldoende capaciteit om de stroom aan te kunnen.

Beheersplan en veiligheid

Voor de asielzoekers is medische begeleiding beschikbaar. Ook wordt er gewerkt aan een dagbestedingsprogramma. Burgemeester Meijer geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt met alle belanghebbenden en het Coa over het beheersplan. Zo is het Coa bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de veiligheid en het voorkomen van overlast. Bovendien heeft het Coa een taak in de uitleg over Nederlandse waarden en normen. Met een klankbordgroep van omwonenden en winkeliers en een telefoonnummer voor melding van overlast (06 – 55 41 32 57 – 24 uur per dag bereikbaar) wordt dit gewaarborgd.

Applaus voor gemeente

Naast kritische geluiden over het pas achteraf informeren van de buurt waren er ook veel positieve reacties. Zo kwam er spontaan een applaus vanuit het publiek vanwege het feit dat de gemeente Zwolle haar nek heeft uitgestoken voor deze groep asielzoekers.

Vrijwilligers

Ook hebben zich al vele vrijwilligers gemeld die iets willen betekenen voor de asielzoekers in de opvang. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden via infozwolle@coa.nl

 

Geluidsfragment waarop Burgemeester Meijer van de gemeente Zwolle vertelt over het tijdelijke karakter van de opvang van asielzoekers in de IJsselhallen.

Geluidsfragment waarop Burgemeester Meijer van de gemeente Zwolle vertelt over de snelheid waarin de beslissing moest worden genomen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button