BouwNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Aanleg innovatief fietspad bij Park de Wezenlanden gestart

Vijf proefvakken van elk zestig meter lang

Zwolle – Het fietspad langs Park de Wezenlanden wordt een proeflocatie om alternatief ‘asfalt’ te testen. Woensdagochtend startte de aannemer Schagen Infra met de sloop van het huidige fietspad, door de coronamaatregelen en geplande evenementen een jaar later dan de bedoeling was.

Het fietspad wordt de komende tijd verdeeld in vijf proefvakken van elk zestig meter lang. Elk proefvak krijgt een eigen nieuw mengsel of product van asfalt en beton.  Deze zijn de afgelopen jaren door Schagen Infra ontwikkeld. Bijzonder hieraan is dat ze allemaal gericht zijn op duurzaamheid en circulariteit. Dat wil zeggen dat er minder gebruik wordt gemaakt van nieuwe grondstoffen en dat er wordt bespaard op CO2.

De komende jaren gaat de aannemer de ontwikkeling van deze verschillende mengsels op de voet volgen.


Dit zijn de mengsels

 

White Topping

Het gaat onder andere om White Topping. Daarbij wordt er een dunne laag beton over het bestaande asfalt aangebracht. Dat gebeurt net voorbij de kruising met de Marsweg. Het asfalt hoeft niet afgevoerd te worden, waardoor er minder afvalstoffen zijn. Daarom is dit een duurzame oplossing. Ook is het aanbrengen van slechts een dunne betonlaag bij White Topping voldoende, waardoor er ongeveer 25% op nieuw materiaal bespaard wordt.

Ritspad®

De andere vier producten worden achter elkaar aangebracht rondom de kruising met Park De Wezenlanden. Onder deze kruising liggen kabels en leidingen. Bij werkzaamheden hieraan moet normaal gesproken een stuk van het wegdek verwijderd worden en daarna voorzien worden van nieuwe verharding. Daarom komt hier het Ritspad® te liggen. Het beton wordt in dit proefvak in één geheel aangebracht. Maar is het nodig, dan kunnen er delen uit het pad worden gehaald. Bijvoorbeeld als er werk aan de kabels en leidingen onder het pad uitgevoerd moet worden. Daarna kan het betonelement eenvoudig teruggeplaatst worden.

Reductiepad en recyclepad

Beton(afval) uit andere projecten uit de gemeente wordt gebruikt als grondstof voor de nieuwe betonverharding van de zestig meter van het Reductiepad, dat naast het Ritspad® komt te liggen. Zo wordt de CO2-belasting verminderd. Het Recyclepad is erop gericht om materiaal zo veel mogelijk opnieuw te gebruiken in combinatie met zo min mogelijk cementgebruik. Er kan een recyclepercentage van 97% worden behaald! Niet eerder zijn het Reductiepad en het Recyclepad toegepast, dus de gemeente Zwolle heeft hiermee de primeur.

Reflexcrete

Bij het aansluitende proefvak met Reflexcrete wordt de betonverharding voorzien van glasparels. Deze lichten op als fietsverlichting erop schijnt, waardoor de veiligheid verbetert. Door Reflexcrete kan worden bespaard op openbare verlichting. Op andere locaties werd tot nu toe alleen de bermverharding ingestrooid. Op de Wethouder Alferinkweg wordt voor het eerst een pad over de hele breedte van glasparels voorzien.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button